Chemical and biological weapons a real threat in the armed conflict of Russia and Ukraine.
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Poland
 
 
Submission date: 2022-06-08
 
 
Final revision date: 2022-08-29
 
 
Acceptance date: 2022-08-31
 
 
Online publication date: 2022-09-19
 
 
Publication date: 2022-09-19
 
 
Corresponding author
Agnieszka Hanna Napieralska   

Wojskowa Akademia Techniczna, Poland
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2022;(13):63-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objectives:
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie przedstawienie przez autora wieloletniej działalności Rosji w aspekcie produkcji zarówno broni biologicznej jak również chemicznej, a także prowadzeniu przez nią badań nad skutkami wynikającymi z potencjalnego jej użycia. W świetle tak określonego celu ustanowiono następujący problem badawczy, który sformułowano w postaci niżej przedstawionego pytania: czy istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania przez Rosję broni biologicznej lub chemicznej podczas trwającej obecnie wojny z Ukrainą?

Methods:
Metody badań zastosowane w procesie badawczym obejmowały przede wszystkim dogłębną analizę materiałów źródłowych – aktów prawnych, pozycji zwartych oraz artykułów naukowych dotyczących funkcjonowania na terenie Rosji zakładów produkujących broń masowego rażenia.

Results:
Wyniki badań potwierdziły przyjętą hipotezę, że Rosja dysponuje zarówno bronią biologiczną jak i chemiczną, oraz możliwościami do jej wykorzystania. Od dnia napaści zbrojnej na Ukrainę, Rosja dopuszcza się rozmaitych prowokacji, mających na celu usprawiedliwienie ewentualnego użycia tej śmiercionośnej broni. Zweryfikowanie postawionej wcześniej hipotezy wymagało dogłębnej analizy wcześniejszych działań Rosji ukierunkowanych na produkcję oraz badania broni masowego rażenia oraz obserwacji przebiegu toczącej się wojny.

Conclusions:
Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują na prawdopodobieństwo użycia przez Rosję broni biologicznej lub chemicznej w trwającym obecnie konflikcie zbrojnym z Ukrainą, będące skutkiem dynamiki wojny, pogarszającej się sytuacji ekonomicznej Rosji oraz zastosowania względem niej coraz większych sankcji.

 
REFERENCES (6)
1.
Alibek K., Handelman S. (2000) Biohazard, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 
2.
Bornio J. (2019) Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego. Wymiar polityczno-militarny, Warszawa: Difin.
 
3.
Fleming M. Konwencja o zakazie produkcji i stosowania broni chemicznych, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, Warszawa 1994, str.3; J.Compagnon, Les Armes chimiques, w: „Defense Nationale” nr VIII-IX 1983 r., s.135.
 
4.
Langbein K., Skalnik Ch., Smolek I. (2003) Bioterroryzm, Warszawa: Muza SA.
 
5.
Parker J. (1999) Fabryki śmierci, Warszawa: Wydawnictwo Colori Sp.z o.o.
 
6.
Szczurek T. (2009) Konflikty zbrojne. Problematyka filozoficzno – moralna, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top