DESTABILIZATION OF SOCIAL AND PROBLEMS OF INTERNAL SECURITY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Logistyki / Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności
 
 
Publication date: 2017-10-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2017;(3):247-255
 
ABSTRACT
The purpose of this article is the attempt to show a crux of a social security destabilization and its direct influence on the state of internal security. In this study has been used a method of participating observation and analysis of available scientific materials.
 
REFERENCES (29)
1.
Aronson E., Człowiek – istota społeczna, Warszawa 2014.
 
2.
Bataille G., Doświadczenia wewnętrzne, Warszawa 1998.
 
3.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2004.
 
4.
Brzeziński M., Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007.
 
5.
Ćwik B., Skuteczność rozpoznawania sygnałów o zagrożeniach – aspekty teoretyczne, [w:] Obronność państwa. Uwarunkowania oraz organizacja bezpieczeństwa i obronności, red. Z. Trejnis., M. Marciniak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.
 
6.
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warszawa 2002.
 
7.
Gryz J., Zarys teorii bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2010.
 
8.
Hołyst B., Bezpieczeństwo społeczeństwa, PWN, Warszawa 2015.
 
9.
Jakubczak R., Marczak J. (red.), Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erzeglobalizacji, AON, Warszawa 2008.
 
10.
Jakubczak R., Flis J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwaniai strategie, Bellona, Warszawa 2006.
 
11.
Karczewski E., Bezpieczeństwo ontologiczne jako warunek równowagi czynnościowej,tożsamości i rozwoju człowieka, [w:] Obronność państwa. Uwarunkowania orazorganizacja bezpieczeństwa i obronności, red. Z. Trejnis, M. Marciniak, WydawnictwoAdam Marszałek, Toruń 2016.
 
12.
Korycki S., System bezpieczeństwa Polski, Warszawa 1994.
 
13.
Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na początku XXI wieku,Warszawa 2008.
 
14.
Kulisz M.Z., Analiza bezpieczeństwa państwa na płaszczyźnie przedmiotowej, Radom 2008.
 
15.
Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Kielce 2009.
 
16.
Pieczywok A., Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, AON, Warszawa 2012.
 
17.
Pływaczewski E.W. (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.
 
18.
Skrabacz A., Sulowski S. (red.), Bezpieczeństwo społeczne: uwarunkowania, wyzwania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.
 
19.
Szczurek T. (red.), Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku,WAT, Warszawa 2014.
 
20.
Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 
21.
Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.
 
22.
Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Warszawa 2006.
 
23.
Szustek A., Polski sektor społeczny, Warszawa 2009.
 
24.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 5 listopada 2014 r., Wydawnictwo BBN, Warszawa 2014.
 
25.
Tomaszewski T., Z pogranicza psychologii i pedagogiki, Warszawa 1970.
 
26.
Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002.
 
27.
Wolanin J., Zarys bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Warszawa 2005.
 
28.
Wiśniewski B., Kuc R.B. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2009.
 
29.
Ziemba R., Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top