FORECASTING THE NUMBER OF HOUSING UNITS DELIVERED IN POLAND IN THE YEARS 2010-2017 IN THE CONTEXT OF SOCIAL SECURITY
 
More details
Hide details
1
Military University of Technology in Warsaw
 
2
Inspectorate for Armed Forces Support
 
 
Acceptance date: 2020-09-01
 
 
Online publication date: 2020-11-12
 
 
Publication date: 2020-11-12
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2020;(9):79-91
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article addresses the problem of forecasting the number of housing units delivered in Poland in 2010-2017 on the basis of primary data obtained from the Central Statistical Office in the context of social security. First, an analysis and evaluation of the time series in question was made. Subsequently, the analysed time series was divided into two segments. On the basis of the evaluation, forecasting was performed with various methods for the first part of the time series of the number of housing units completed in Poland, which consisted of 84 elements, and then the best forecasting method was selected. On the basis of that method, forecasting of the primary time series (consisting of 96 elements) of the number of housing units completed in Poland in 2010-2017 was performed retrospectively for 2018.
 
REFERENCES (15)
1.
Begg, D., et al. (2014) Makroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
2.
Dittmann, P. (2016) Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o..
 
3.
Dittmann, I., et al. (2016) Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste.
 
4.
Dittmann, I., et al. (2011) Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Kulwer.
 
5.
Gabrusewicz, W., Kamela-Sowińska A., & Poetschke H. (2000). Rachunkowość zarządcza. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
6.
Kozicki, B., et al. (2016) ‘Modelowanie procesu planowania potrzeb z wykorzystaniem metody ABC w rejonie odpowiedzialności 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego’, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, pp. 642-651.
 
7.
Kozicki, B. (2016) Analiza potrzeb zaopatrzeniowych wojsk w rejonie odpowiedzialności WOG-u. RMN/805/2016. Warszawa: WAT.
 
8.
Kozicki, B., et al. (2017) ‘Zastosowanie metody prognozowania w procesie planowania potrzeb w WOG’, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, pp. 318-329.
 
9.
Kozicki, B. (2018) Metoda planowania nakładów środków zaopatrzeniowych w siłach zbrojnych. Warszawa: Politechnika Warszawska.
 
10.
Makridakis, S.G., Wheelwright, S.C., & Hyndman, R.J. (1998) Forecasting methods and applications. New York: John Wiley & Sons.
 
11.
Papież, M., Śmiech, S. (2015) Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
 
12.
Owsiak, S. (2015) Finanse. Warszawa: PWE.
 
13.
Rabiej, M. (2018) Analizy statystyczne z programami Statistica i Exel. Gliwice: Helion.
 
14.
Redo, M., Wójtowicz, K. & Ciak, M. J. (2018) Bezpieczeństwo finansów publicznych, Warszawa: CeDeWu.
 
15.
Suchwałko, A., Zagdański, A. (2016) Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska. Warszawa: PWN.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top