GLOBALIZATION AND STATE SOVEREIGNTY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Dział Nauki
 
 
Publication date: 2017-10-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2017;(3):233-245
 
ABSTRACT
Increasing globalization and integration in Europe, posed in a new light the problems associated with sovereignty and identity of nations. Becoming a participant in international relations voluntarily limit its sovereignty. Today, the traditional understanding of sovereignty is not responsible ways of achieving the objectives, interests and functions of the state. The article analyzes the process of globalization in terms of its impact on the sovereignty of the state.
 
REFERENCES (11)
1.
Bodin J., Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, tłum. R. Bierzanek, Z. Izdebski, J. Wróblewski, PWN, Warszawa 1958.
 
2.
Bojarski W., Polska w Unii Europejskiej dawniej, dziś i jutro, Stowarzyszenie KlubInteligencji Polskiej, 30.09.2016.
 
3.
Fiszer J.M., Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego i nowegoładu międzynarodowego, [w:] J.M. Fiszer, P. Olszewski (red. nauk.), System euroatlantyckiw wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, Instytut Studiów Politycznych PAN,Warszawa 2013.
 
4.
Flis J., Unia czy suwerenność?, Zeszyty Naukowe 2/2015. Współczesne problemybezpieczeństwa (1), Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie 2015.
 
5.
Gocalski W., Transformacja zagrożeń, funkcje sił zbrojnych, migronacjonalizm,[w:] M. Adamkiewicz (red. nauk.), Interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa,Wydawnictwo WAT, Warszawa 2012.
 
6.
Haliżak E., Kuźniar R., red. nauk., Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura,dynamika, Wydawnictwo UW, Warszawa 2006.
 
7.
Jakubczak R., Jakubczak W., Globalizacja bezpieczeństwa, [w:] R. Jakubczak,J. Marczak (red. nauk.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Bellona,Warszawa 2011.
 
8.
Konopacki S., Problem suwerenności w Unii Europejskiej, Studia Europejskie 3/2008,Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 
9.
Koziej S., Globalna sieć terrorystyczna jako nowe mocarstwo światowe, referat na Konferencji Collegium Civitas nt. Zwalczanie terroryzmu a.d. 2008 – jaka przyszłość?,15.01.2008 r., Warszawa 2008.
 
10.
Koziej S., Strategiczne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowegow okresie pozimnowojennym, Skrypt internetowy, Warszawa/Ursynów 2010.
 
11.
Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego,Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top