Indeksowanie
 
Czasopismo zostało zgłoszone do indeksacji w następujących bazach naukowych:

  1. Index Copernicus
  2. Google Scholar
  3. THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES- Środkowo-Europejskie Czasopismo Nauk Społecznych i Humanistycznych (CEJSH)
  4. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie BAZEKON
  5. Baz Tech
 
ISSN:2450-6869