THE DEFENCE-ECONOMIC THOUGHT OF POLAND IN 2017, READ FROM THE CONTENTS OF THE BOOKS
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Instytut Bezpieczeństwa Powietrznego Zakład Obrony Powietrznej i Wykorzystania Kosmosu
 
 
Publication date: 2017-10-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2017;(4):149-166
 
ABSTRACT
Polish defence and economic thought is developing in our country. This is evidenced by the books on this subject published in print. In 2017, nine of them were published. They concern standard areas, i.e. energy security, estimating the power of states, economic security and local administration, also new issues like: international economic and defence cooperation, the European Defence Agency, strategic reserves, the role of the human factor for the non-military system and geopolitical issues seen through the prism of contemporary Ukrainian conflict having repercussions on the economy. In total, there are about 80 authors. They originate from various scientific-educational centres and business practices in our country. All in all, this idea supports political, military and economic activities in this area of knowledge, monitoring the present – it tries to influence the shaping of the future in a turbulent environment.
 
REFERENCES (9)
1.
Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych: wyzwania, zagrożenia,perspektywy, pod red. M. Pietrasia i J. Misiągiewicz, UMCS, Lublin 2017.
 
2.
Białoskórski R., Kobryński R., Sułek M., Potęga państw 2017. Międzynarodowy układ siłw procesie zmian. Raport potęgometryczny, Aspra-JR, Warszawa 2017.
 
3.
Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna, pod red. P. Soroki, K. Wątorka, A. Zagórskiej,Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.
 
4.
Pieńkos A., Europejska Agencja Obrony w systemie współpracy przemysłowo-obronnej w Europie,UMK, Toruń 2017.
 
5.
Rezerwy strategiczne. Zarys problemu, pod red. J. Płaczka, WSOSP, Dęblin 2017.
 
6.
Rodziewicz D., Obowiązek świadczeń wojennych w systemie obronnym Polski w latach 1919-1939, Wydawnictwo Napoleon V, Poznań 2017.
 
7.
Samorząd terytorialny w systemie obronnym RP, pod red. nauk. Z. Trejnisa i J. Adamkiewicza,Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2017.
 
8.
Sudryk K., Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych, Difin, Warszawa 2017.
 
9.
Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Wymiar międzynarodowy, podred. M. Gębskiej, ASWoj, Warszawa 2017.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top