Polityka Open Access
 
Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do swojej zawartości przyjmując zasadę, że darmowy dostęp do artykułów i badań wspiera globalną wymianę wiedzy. Czasopismo udostępnia swoje artykuły na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC BY-NC-SA).
 
ISSN:2450-6869