THE ROLE OF THE NATIONAL WARNING AND REPORTING SYSTEM IN DEFENSE SYSTEM TIMES OF CURRENT THREATS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Logistyki / Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności
 
 
Publication date: 2017-10-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2017;(4):91-109
 
ABSTRACT
The article discusses selected issues related to the role of the national warning and reporting system in the defense system of the state. Explains the essence of its functioning and internal realities. It is an attempt to indicate further directions of its improvement and development.
 
REFERENCES (6)
1.
Gryz J., Kitler W., System reagowania kryzysowego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
 
2.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania systemu, AON,Warszawa 2013.
 
3.
Kitler W., Drabik K., Szostek I., System bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2014.
 
4.
Kot B., Barański J., Funkcjonowanie Krajowego Systemu wykrywania Skażeń i Alarmowania,Konferencja KSWSiA – Józefów, kwiecień 2016. Warszawa 2016.
 
5.
Piątek Z., Zdrojewski A., Bioterroryzm, Wyd. Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych,Warszawa 2013.
 
6.
Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej,Wyd. Difin, Warszawa 2010.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top