Rada naukowa
 
Dr hab. inż. WAT Tadeusz Szczurek, prof WAT – Przewodniczący (Wojskowa Akademia Techniczna),

Dr hab. Bogdan Grenda, prof ASzWoj (Akademia Sztuki Wojennej),

Prof. Dr hab. Jerzy Będzimirowski (Akademia Marynarki Wojennej),

Prof. Eng. Ghiţă Bârsan (“Nicolae Balcescu” Land Forces Academy Sibiu),

Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),

Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz (Polska Akademia Nauk),

Dr inż. Radosław Bielawski (Akademia Sztuki Wojennej),

Prof. dr. Heinz Gärtner (Austrian Institute For International Affairs),

Dr hab. inż. Robert Głębocki (Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa Politechniki Warszawskiej),

Prof. František Hanzlík (University of Defence Brno),

Prof. dr hab. Ryszard Jakubczak (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie),

Prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek (Akademia Sztuki Wojennej),

Prof. Jerzy Konieczny (Uniwersytet Adama Mickiewicza),

Prof. dr. László Kovács (National University of Public Service Budapest),

Prof. dr hab. Janusz Kręcikij (Akademia Ekonomiczna im. A. Frycza Modrzewskiego),

Dr. Augustine Meaher (Baltic Defence College),

Prof. dr hab. inż. Krystyna Skibniewska (Uniwersytet Mazursko-Warmiński w Olsztynie),

Prof. dr hab. Stanisław Sulowski (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego),

Prof. Janos Szabó (National Defence University Budapest),

Prof. Jean-Michel Sterkendries (Royal Military Academy Brussels),

Prof Elitsa Petrova („Vasil Levski” National Military University Veliko Tarnovo),

Prof. Nikolay Nichev („Vasil Levski” National Military University Veliko Tarnovo),

dr. Juratė Novagrockienė (Military Academy Lithuania Vilnius),

Prof. Ramunas Vilpisauskas (Institute Of International Relations And Political Science, Vilnius University),

Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk (Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego),

Prof. Achilleas Zapranis (University of Macedonia Thessaloniki),

Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie),

Dr hab. Izabela Oleksiewicz (Politechnika Rzeszowska, Zakład Nauki o Bezpieczeństwie),

dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT (Wojskowa Akademia Techniczna).
 
ISSN:2450-6869