Zespół Redakcyjny
 
Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Zenon Trejnis
Zastępca Redaktora Naczelnego: dr inż. Bogdan Ćwik
Sekretarz Naukowy: dr Katarzyna Świerszcz
Członkowie Redakcji: dr Wawrzyniec Kowalski, dr Jerzy Niepsuj, dr Monika Szyłkowska, dr Katarzyna Świerszcz
Redaktor ds. współpracy międzynarodowej: dr Andrzej Jacuch
Redaktor statystyczny: dr inż. Bogdan Ćwik
Redaktorzy językowi:
mgr William Joseph O’Sullivan – język angielski
mgr Ewa Jakoniuk – język angielski
Redaktorzy tematyczni:
Strategie i systemy obronne: prof. dr hab. Krzysztof Komorowski
Sektor pozamilitarny w państwie: prof. dr hab. Andrzej Misiuk, dr Mirosław Marciniak
Ekonomiczno-społeczne aspekty obronności: prof. dr hab. Lech Kościelecki, dr hab. Konrad Stańczyk
Recenzje, omówienia, kronika: dr Jakub Adamkiewicz, mgr Luiza Trzcińska
Sekretarz redakcji: Milena Bobińska
Wsparcie informatyczne: mgr Sebastian Bieniek
Opracowanie stylistyczne i korekta: mgr Renata Borkowska
DTP: Martyna Janus
Projekt graficzny okładki: Barbara Chruszczyk
 
ISSN:2450-6869