Analysis of existing hydrogeological, wind and solar conditions in the area of the planned location of the ‘low-carbon, intelligent and autonomous railway station - in the aspect of energy security
 
More details
Hide details
1
Security, Logistic and Management Faculty, Military University of Technology, Poland
 
2
Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom
 
 
Submission date: 2023-10-26
 
 
Final revision date: 2023-12-18
 
 
Acceptance date: 2024-02-18
 
 
Online publication date: 2024-03-14
 
 
Publication date: 2024-03-14
 
 
Corresponding author
Bogdan Ćwik   

Security, Logistic and Management Faculty, Military University of Technology, gen Sylwestra Kaliskiego, 00-908, Warszawa 46, Poland
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2024;(Scientific report from the Rail4EARTH 2023 18):1-154
 
HIGHLIGHTS
  • The new (breakthrough) solutions proposed during research, analysis and design are to be subjected to verification, assessing the feasibility of economic models, ensuring commercialisation for the benefit of European citizens.
  • The greatest potential for achieving the above-mentioned project goals will be associated with the development of appropriately efficient systems for the generation and management of electricity and heat in railway systems.
  • The success of the undertaken Project requires an extended and integrated energy approach to the tasks conducted, considering that the objectives indicated by the principals, as well as the proposed feasibility indicators, have directly or indirectly, a significant energy background.
  • The machine for the efficient transformation of thermal energy is the heat pump. It allows emission-free energy transformation, which can be successfully used to supply heat energy to, for example, railway infrastructure systems, using nature's renewable energy resources.
KEYWORDS
ABSTRACT
Objectives:
1. Analysis of existing hydrogeological, wind and solar conditions around the planned location. 2. Analysis of thermal energy and water resources in the selected location. 3. Guidelines and methodology for the assessment of nature's energy and hydrological resources for any station location.

Methods:
Literature review, survey of geological documents and geological field investigations.

Results:
1. Analysis of renewable, zero-carbon heat sources that can be located at the railway station site. 2. Analysis of energy conditions and hydrogeological resources at 5 locations with measurement methodology. 3. Developed guidelines and methodology for the assessment of energy and hydrological resources for any station location.

Conclusions:
When applying the concept of an integrated and universal energy approach, an analysis and assessment of the energy resources for the envisaged location of the facility must first be conducted at the planning stage of the facility project. Then, optimisation should be carried out to select the best option for the electricity and heat supply. This analysis should consider the local resources of solar energy, ground energy, the Earth's interior, wind energy and water energy. Awareness of existing local energy resources will allow optimum location decisions to be made, as well as construction decisions. The result of the analysis should be the identification of so-called prospective energy resources. This analysis is qualitative in nature. At a detailed level, the analysis should include those energy resources that have been identified as prospective for a given location. At this level, the analysis should be of a technical and economic nature. At the same time, such an analysis should be conducted in terms of the selected energy source variants and include the economic calculation, functionality, maintenance-free, failure-free (durability), reliability, fulfilment of design requirements and other factors important for the operation of the facility.

FUNDING
Project co-financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education, under the program Co-financed International Projects
 
REFERENCES (92)
1.
Balcer M.: Zakład Geotermalny w Mszczonowie - wybrane aspekty pracy, doświadczenia, perspektywy. Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia Zrównoważony Rozwój nr 2/2007, s. 113 – 116.
 
2.
Basel, I. I. (2017). Renewable Hydropower Technologies. Rijeka: IntechOpen.
 
3.
Bednarski, L., & Jerzemowska, M. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie (Wyd. 5 zm. / aktualizacja wyd. Magdalena Jerzemowska. ed.). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
4.
Bertalanffy, L. v., Koźmiński, A. K., & Woydyłło-Woźniak, E. (1984). Ogólna teoria systemów : podstawy, rozwój, zastosowania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
5.
Biernat H., Kulik S., Noga B.: Instalacja geotermalna w Pyrzycach jako przykład pozyskiwania czystej i odnawialnej energii w ciepłownictwie oraz wód termalnych do balneologii i rekreacji. Przegląd Geologiczny, Tom 58, Nr 8/2010, s. 712 – 716.
 
6.
Birkenmajer-Szymakowska F. i in.: Szczegółowa mapa geologiczna Polski, arkusz 1003 – Frysztak. PIG-PIG, Warszawa, 2009.
 
7.
Bujakowski, W., Balcer, M., Barbacki, A., Bielec, B., Tomaszewska, B., Pająk, L., . . . Dajek, B. K. (2017). Otwór geotermalny Mszczonów IG-1: rekonstrukcja i wieloletnia eksploatacja. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
 
8.
Burton, T., Jenkins, N., Bossanyi, E., Sharpe, D., & Graham, M. (2021). Wind energy handbook (Third edition. ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
 
9.
Cardwell, D. S. L. (1971). From Watt to Clausius: The Rise of Thermodynamics in the Early Industrial Age. Ithaca, NY: Cornell University Press.
 
10.
Chiasson, A. (2016). Geothermal heat pump and heat engine systems : theory and practice. Chichester, England: ASME Press.
 
11.
Chowaniec J., Witek K.: Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz 1003 – Frysztak. PIG-PIB, Warszawa, 1998.
 
12.
Cincio Z.: Szczegółowa mapa geologiczna Polski, arkusz 472 – Swarzędz PIG-PIB, Warszawa, 1996.
 
13.
Ćwik, B. (2017). Postrzeganie sygnałów ostrzegających organizację w sytuacjach niedeterministycznych. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
14.
Ćwik, B. (2023). Skutecznośc odczytu sygnałów ostrzegawczych w systemach monitoringu bezpieczeństwa, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
15.
Dickson, M. H., & Fanelli, M. (2005). Geothermal energy : utilization and technology. Abingdon, Oxon ;: Earthscan.
 
16.
DiPippo, R. (2008). Geothermal power plants principles, applications, case studies and environmental impact (2nd ed.). Amsterdam ;: Butterworth-Heinemann.
 
17.
Dygulska A., Perlańska E., (2015): Mapa wietrzności polski. Projekt Czysta Energia. Akademickie Centrum Czystej Energii, Słupsk.
 
18.
Eiser, J. R., Bostrom, A., Burton, I., Johnston, D. M., McClure, J., Paton, D., . . . White, M. P. (2012). Risk interpretation and action: A conceptual framework for responses to natural hazards. International Journal of Disaster Risk Reduction, 1, 5-16. doi:10.1016/j.ijdrr.2012.05.002.
 
19.
Finkbeiner, M. (2011). Towards Life Cycle Sustainability Management edited by Matthias Finkbeiner (1st 2011. ed.). Dordrecht: Springer Netherlands.
 
20.
Fox, R. F. (1988). Energy and the Evolution of Life. San Francisco: W.H. Freeman.
 
21.
Gałusza, M., Guła, A., & Paruch, J. (2008). Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii: poradnik. Kraków: "Tarbonus".
 
22.
Gogołek W.: Szczegółowa mapa geologiczna Polski, arkusz 470 – Buk. PIG-PIG, Warszawa, 1992.
 
23.
Gulliver, J. S., & Arndt, R. E. A. (1991). Hydropower Engineering Handbook: McGraw-Hill.
 
24.
Gulotta, T. M., Salomone, R., Mondello, G., Saija, G., Lanuzza, F., & Briguglio, N. (2023). Life Cycle Assessment and Environmental Life Cycle costing of a unitised regenerative fuel cell stack. Science of The Total Environment, 901, 166007. doi:https://doi.org/10.1016/j.scit....
 
25.
Gultekin, R., AvaĞ, K., GÖRgİŞEn, C., ÖZtÜRk, Ö., Yeter, T., & Alsan, P. B. (2023). Effect of deficit irrigation practices on greenhouse gas emissions in drip irrigation. Scientia Horticulturae, 310, 111757. doi:https://doi.org/10.1016/j.scie....
 
26.
Gupta, R. S. (2001). Hydrology and hydraulic systems. Long Grove, IL: Waveland Press Inc.
 
27.
Góralczyk, I., & Tytko, R. (2016). Fotowoltaika: urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne (Wyd. 3 uzup. ed.). Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce.
 
28.
Górecki, W. (2010). Wody geotermalne na Niżu Polskim. Przegląd Geologiczny, 58(7).
 
29.
Górecki, W., & Hajto, M. (Cartographer). (2011). Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich: formacje fliszowe oraz utwory mioceńskie i mezozoiczno-paleozoiczne podłoża polskich Karpat Zachodnich.
 
30.
Górecki, W., Mayer, W., Strzetelski, W., & Krach, J. (Cartographer). (2006). Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim.
 
31.
Górecki W. (red.): Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu Polskim. AGH, Kraków 2006.
 
32.
Górecki W., Hajto M., Sowiżdżał A., Kotyza J., 2015 – Wstępna ocena możliwości pozyskania i wykorzystania wód termalnych w rejonie Wiśniowej. Towarzystwo Geosynoptyków GEOS, AGH Akademia Górniczo‐Hutnicza, Katedra Surowców Energetycznych WGGiOŚ, Kraków.
 
33.
Hansell, M. H. (2005). Animal Architecture. Oxford: Oxford University Press.
 
34.
Haynie, D. (2001). Biological Thermodynamics. Cambridge: Cambridge University Press.
 
35.
Jastrzębska, M., & Piotrowicz, B. (2015). Produkcja energii cieplnej w pompach ciepła z sondą gruntową zamontowaną w fundamentach pośrednich obiektów budowlanych, w szczególności instalacji opartych o odnawialne źródła energii. In (pp. 158-166).
 
36.
Kapuściński J., Rodzoch A.: Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na świecie: stan aktualny i perspektywy rozwoju: uwarunkowania techniczne, środowiskowe i ekonomiczne. Warszawa, 2010.
 
37.
Kavanaugh, S. P., & Rafferty, K. D. (2014). Geothermal heating and cooling : design of ground-source heat pump systems. Atlanta: ASHRAE.
 
38.
Kępińska, B. (2021). Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce w latach 2019–2021. Przegląd Geologiczny, 69(9), 559–565.
 
39.
Kmieciak M.: Szczegółowa mapa geologiczna Polski, arkusz 459 – Czeremcha. PIG-PIG, Warszawa, 2007.
 
40.
Leyland, B. (2014). Small hydroelectric engineering practice (1st edition ed.). Leiden, Netherlands: CRC Press/Balkema.
 
41.
Lindsay, R. B. (1975). Energy: Historical Development of the Concept. Stroudsburg, PA.: Dowden, Hutchinson & Ross.
 
42.
Manwell, J. F., McGowan, J. G., & Rogers, A. L. (2009). Wind energy explained : theory, design and application (2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons.
 
43.
Matuszczyk P., Popławski T., Flasza J. 2015 - Potencjał i możliwości energii promieniowania elektromagnetycznego Słońca. Przegląd Elektrotechniczny, 1/2015, str. 183-187.
 
44.
Miętkiewicz M., Sydow S.: Szczegółowa mapa geologiczna Polski, arkusz 473 – Pobiedziska PIG-PIB, Warszawa, 2004.
 
45.
Myers, D. (2013). Solar radiation : practical modeling for renewable energy applications (1st edition ed.). Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group.
 
46.
Müller, I. (2007). A History of Thermodynamics: The Doctrine of Energy and Entropy. Berlin: Springer.
 
47.
Noga B., Kosma Z.: Obecny stan wykorzystania wód termalnych i energii geotermalnej w Polsce. Logistyka 6/2011, s. 3079 – 3088.
 
48.
Odum, H. T. (1971). Environment, Power, and Society. New York: Wiley-Interscience.
 
49.
Ostwald , W. (2010). Der Energetische Imperativ: Nabu Press.
 
50.
Oszczak, W. (2015). Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła (Wydanie 1., (dodruk). ed.). Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
 
51.
Prigogine, I. (2000). Kres pewności: czas, chaos i nowe prawa natury. Warszawa: W.A.B.
 
52.
Rusak, T. J. (2023). Odnawialne źródła energii: fotowaltaika : nowe korzyściFotowaltaika : nowe korzyści.
 
53.
Sanz, M., Call, J., & Boesch, C. (2013). Tool Use in Animals: Cognition and Ecology: Cambridge University Press.
 
54.
Sapińska-Śliwa A., Kurpik J.: Aktualne zagospodarowania wody i ciepła w Uniejowie. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, nr 1-2/2011, s. 225 – 235.
 
55.
Sarbu, I., & Sebarchievici, C. (2015). Ground-Source Heat Pumps: Fundamentals, Experiments and Applications: Academic Press.
 
56.
Schurz, W. L. (1939). The Manila Galleon. New York: E.P. Dutton.
 
57.
Smil, V., & Sugiero, J. (2022). Energia i cywilizacja : tak tworzy się historia. Gliwice: Editio.
 
58.
Smith, E. E. (1899). A Digest of Metabolism Experiments in Which the Balance of Income and Outgo Was Determined. Journal of the American Chemical Society, 21(9), 804-805. doi:10.1021/ja02059a015.
 
59.
Sokołowski J., Skrzypczyk L. (2021): Solanki, wody lecznicze i termalne. [w:] Szuflicki M., Malon A., Tymiński M. (red.), Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2020 r. Państwowy Instytut. Geologiczny., Warszawa.
 
60.
Sowizdżał, A. (2018). The Energy Efficiency in a Commune. The Formal and Legal Requirements with Examples of a Good Practice.
 
61.
Stęplewska, U., Maćkowiak, K., & Kuleta, P. (2009). Syntetyczne czynniki chłodnicze - przegląd regulacji prawnych. Przemysł Spożywczy, 63(9), 29-26.
 
62.
Stupnicka E.: Geologia regionalna Polski. Wyd. UW 1997.
 
63.
Sukhatme, S. P., & Nayak, J. K. (2009). Solar Energy: Principles of Thermal Collection and Storage. New Delhi: McGraw-Hill Education Publishing Company.
 
64.
Ślimak Cz.: Projekt geotermalny na Podhalu - efekty funkcjonowania i perspektywy rozwoju. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, nr 1-2/2011, s. 221 – 224.
 
65.
Świerszcz, K. (2023). Current challenges of Local Government Units in thermal energy security management at the local level in the face of the challenges of the situation in the east. Studia Wschodnioeuropejskie, Nr eks. 19-t. 2/2023, s. 202-231. DOI: https://doi.org/10.31971/24500....
 
66.
Świerszcz, K. (2022). Stan bezpieczeństwa energii cieplnej w Polsce na tle Europy. Warszawa: WAT. ISBN: 978-83-7938-370-2.
 
67.
Świerszcz, K. 2021). Stan bezpieczeństwa energii cieplnej w Polsce na tle Europy, Warszawa: WAT. ISBN: 978-83-7938-338-2.
 
68.
Świerszcz, K. (2020), Heat poverty as a measure of local energy security. Warszawa: WAT. ISBN 978-83-7938-251-4.
 
69.
Świerszcz, K. (2019). Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie Gminy Wiśniowa. Warszawa: WAT.
 
70.
Świerszcz, K. (2022). Air Pollution as an Indicator of Local Environmental Safety Based on the Example of the Town of Barlinek, Polish Political Science Yearbook, vol. 51 (2022), pp. 1–20. DOI: https://doi.org/10.15804/ppsy2....
 
71.
Świerszcz, K. (2020). Indicators and Measures of Thermal Energy Poverty in the Shaping of the National Energy Security Policy, Based on the Example of Poland, Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics, IBIMA publishing. http://ibimapublishing.com/art... Vol. 2020 DOI: 10.5171/2020.507596.
 
72.
Świerszcz K., & Jagusiak B. (2022). The level of energy security in the aspect of heat poverty of households on the example of the town Barlinek, Poland, Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic, Granada, Spain, 30-31 May 2022, p. 139-151. ISBN: 978-0-9998551-8-8, ISSN: 2767-9640.
 
73.
Świerszcz, K. (2020). Current Challenges in Sustainable Management of Local Energy Security in Reducing Heat Poverty - A Case Study of a Selected Region of Poland, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic, Cordoba, Spain 30-31 May 2021, p. 192-202. ISBN: 978-0-9998551-6-4, ISSN: 2767-9640.
 
74.
Świerszcz, K. (2021). Management of Local Heat Poverty in Households - on the Selected Example, Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics, 2021, IBIMA publishing. http://ibimapublishing.com/art... Vol. 2020 (2021), Article ID IBIMA Publishing Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics http://ibimapublishing.com/art... Vol. 2021. DOI: 10.5171/2021.922351.
 
75.
Świerszcz, K. (2020). Indicators and Measures of Thermal Energy Poverty in the Shaping of the National Energy Security Policy, Based on the Example of Poland, Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Spain 1-2 April 2020, p. 9193-9210. ISBN: 978-0-9998551-4-0.
 
76.
Świerszcz, K., Szczurek, T., Mitkow, S., Zalewski, J., & Ćwik B. (2019). Knowledge of the Problem of Fuel Poverty Among Local Government Authorities - in the Aspect of Local Energy Security, Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics (JEERBE), IBIMA Publishing, USA 2019. Journal website: www.ibimapublishing.com http://ibimapublishing.com/art... Vol. 2019 (2019), 12 pages. ISSN: 2169-0367. DOI: 10.5171/2019.780276.
 
77.
Świerszcz, K., Szczurek, T., Mitkow Sz., Zalewski, J., & Ćwik, B. (2019). Level of Local Government’s Awareness of Heat Energy Poverty in Households as an Indicator of the Degree of Energy Security at the Local Level, Proceedings of the 33th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Spain 10-11 April 2019, p. 588-599. ISBN: 978-0-9998551-2-6.
 
78.
Świerszcz, K., & Grenda, B. (2019). Geothermal Energy as Near-Ground Emissions Reduction Potential in the Energy and Climate Security Policy Strategy as Illustrated by the Podhale Region”, Proceedings of the 4th International Conference on Power and Renewable Energy (ICPRE2019), IEEE PRESS, Chengdu, China, September 21-23, 2019, p. 110-116. DOI: 10.1109/ICPRE48497.2019.9034863.
 
79.
Świerszcz, K., & Grenda, B. (2018). Geothermal Energy as an Alternative Source and a Countermeasure Against Low Emission in the Ecological Security Strategy, Proceedings of the 2018 Joint International Conference on Energy, Ecology and Environment (ICEEE 2018) and International Conference on Electric and Intelligent Vehicles (ICEIV 2018), 1-6. ISBN: 978-1-60595-590-2, ISSN: 2475-8833.
 
80.
Świerszcz, K. (2018). Energia geotermalna jako alternatywny zasób przeciwdziałania niskiej emisji w strategii bezpieczeństwa ekologicznego, w: Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku, w wymiarze społecznym i technologiczno-środowiskowym. In Z. Trejnis & L. Kościelecki (Eds.), ASPRA-JR, Warszawa, p. 309-339. ISBN 978-83-7545-913-5.
 
81.
Świerszcz, K. (2018). Wpływ energii geotermalnej w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, w: Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze społecznym i technologiczno-środowiskowym. In Z. Trejnis, & L. Kościelecki (Eds.), ASPRA-JR, Warszawa, p. 307-338. (ISBN 978-83-7545-913-5).
 
82.
Świerszcz, K. (2018). Podmiotowość bezpieczeństwa energetycznego w wybranych regionach Polski na przykładzie zasobów geotermalnych. Przegląd Nauk o Obronności, nr 1(5), 2018 s. 93-105. DOI: 10.5604/01.3001.0012.9742.
 
83.
Świerszcz, K. (2018). Znaczenie geotermii w strategii bezpieczeństwa energetycznego na przykładzie poszczególnych regionów Polski, In K. Stańczyk, & R. Chyrzyński (Eds.), Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, p. 115-139. ISBN 978-83-66220-40-9.
 
84.
Świerszcz, K., & Ćwik, B. (2017). Energy Security in Terms of Geothermal Resources in Selected Regions of Poland, Scientific Research, Bulgaria, vol. 15, 2017, p. 1-6. ISSN: 1312-7535.
 
85.
Świerszcz K., & Ćwik, B. (2017). Geothermal Energy as a Part of Non-Military Defence Strategy in the Context of the Prevention of Energy Poverty of Local Communities, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVIII, z. 5, cz. I, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Zarządzanie bezpieczeństwem, Łódź – Warszawa: SAN, p. 135-150. ISSN 2543-8190.
 
86.
Świerszcz, K. (2016). Obrona bezpieczeństwa energetycznego Polski w aspekcie geotermalnych dóbr narodowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVII, z. 5, cz. I, „Współczesne aspekty bezpieczeństwa, Łódź – Warszawa: SAN, p. 197-208.
 
87.
Tejchman-Konarzewski, J., & Maier, T. (2006). Modelowanie komfortu termiczno-wilgotnościowego i psychofizycznego w nowoczesnych domach mieszkalnych. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 
88.
Tomaszewska, B., Sowiżdżał, A., & Drabik, A. (2018, 2018//). The Energy Efficiency in a Commune. The Formal and Legal Requirements with Examples of a Good Practice. Paper presented at the Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, Cham.
 
89.
Varvoglis, H. (2014). History and Evolution of Concepts in Physics. Berlin: Springer.
 
90.
Wartak W., Wróbel A., Ignacok W.: PEC Geotermia Podhalańska S.A. - Zakład Geotermalny na Podhalu: doświadczenia, wybrane aspekty pracy, perspektywy. Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia Zrównoważony Rozwój nr 2/2007, s. 125 – 131.
 
91.
Yousefi, H., Habibifar, R., Farhadi, A., & Hosseini, S. M. (2023). Integrated energy, cost, and environmental life cycle analysis of electricity generation and supply in Tehran, Iran. Sustainable Cities and Society, 97, 104748. doi:https://doi.org/10.1016/j.scs.....
 
92.
Żelaźniewicz A., Aleksandrowski P., Buła Z., Karnkowski P.H., Konon A., Oszczypko N., Ślączka A., Żaba J., Żytko K.: Regionalizacja Tektoniczna Polski. Komitet Nauk Geologicznych PAN. Wrocław, 2011.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top