Building social resilience through visual instruments in Polish public space in the era of Russia's aggression against Ukraine
 
More details
Hide details
1
Department of Social Sciences Institute of Sociology, University of Wroclaw, Poland
 
 
Submission date: 2022-12-09
 
 
Final revision date: 2022-01-05
 
 
Acceptance date: 2023-01-05
 
 
Online publication date: 2023-01-17
 
 
Publication date: 2023-01-17
 
 
Corresponding author
Katarzyna Dojwa-Turczyńska   

Department of Social Sciences Institute of Sociology, University of Wroclaw, Poland
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2022;(15):85-110
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objectives:
The purpose of the article was an attempt to answer the question of the impact of murals created in Polish public space on building social resilience in the era of war in Ukraine.

Methods:
The methodology of the conducted research was based on non-reactive research.

Results:
The results of the research showed the very rapid reactions of mural artists to the war in Ukraine. Works created in public space included both grassroots initiatives and mural painting supported by public entities and NGOs. Of interest was the presence of murals in public spaces in cities of different sizes, and the fact that they were created by both anonymous artists and authors who specialized in street art and were well-known in the community. Content analysis showed that the murals stigmatized the aggressor (Russia) and upheld the victim of the attack (Ukraine). They showed the heroism and bravery of Ukrainians, but also the trauma that war brings to hundreds of thousands of civilians and a country fighting for freedom. The murals showed who represents "good" and who represents "evil" in the ongoing conflict.

Conclusions:
The murals were one of the instruments for building the social resilience of Poles against Russia's propaganda. Russia was presented on them as an aggressor, Ukraine as an invaded country. The message of the murals resonated in public spaces, but also in media spaces (newspapers, TV) and the Internet. Hence, their significance was broader than merely being present in the public spaces of individual cities.

 
REFERENCES (19)
1.
Bąkowska M., (2006), Murale Kalifornii, „Architektura krajobrazu”, 3-4, pp. 88-95.
 
2.
Duchowski Mirosław et alt., (2016), Mury. Diagnoza dynamiki środowiska twórców malarstwa monumentalnego – raport badawczy, Warszawa: Instytut Badań Przestrzeni Publicznej.
 
3.
Górska-Rożej K. (2018), Kształtowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych, „Przegląd Policyjny”, 1(129), pp. 54-65.
 
4.
Gralińska-Toborek A., Kazimierska-Jerzyk W., (2014), Doświadczenie sztuki w przestrzeni miejskiej. Galeria Urban Forms 2011–2013, Łódź: Wyd. Fundacja Urban Forms.
 
5.
Grochowska A., (2013), Murale symbolem rewitalizacji czy gentryfikacji? Przykład Wrocławia, „XXVI Konwersatorium wiedzy o mieście”, pp. 149-158.
 
6.
Hołda R., (2020), „Jesteście w naszej pamięci”. Polskie murale jako nośniki pamięci i popularna forma patriotyzmu, „Relacje międzykulturowe”, 1(7), pp. 47-64.
 
7.
Jażdżewska I., (2017), Mural jako atrakcja turystyczna w mieście poprzemysłowym – przykład Łodzi, „Turzym”, 27/2, pp. 45-58.
 
8.
Moch W., (2016), Street art. i graffiti. Litery, słowa i obrazy w przestrzeni miasta, Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.
 
9.
Patrzałek Wanda, Perchla-Włosik Aleksandra, Zastosowanie analizy semiologicznej w badaniach wpływu mody na zachowania młodych konsumentów, (2014), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 336, pp. 233-243.
 
10.
Patrzałek Wanda, Wardzała Joanna, Tradycyjne i mobilne media w komunikacji społecznej, (2018), [w:] Z teorii i praktyki komunikacji społecznej: stan i rozwój badań w Polsce, pod red. Pawła Urbaniaka, Katarzyny Konarskiej, Arkadiusza Lewickiego, Kraków: Wyd. LIBRON - Filip Lohner, pp. 303-313.
 
11.
Petelenz M. (2018), Inteligentne ornamenty. Forma i funkcja murali w przestrzeni urbanistycznej, „Sztuka”, DOI: 10.4467/25438700SM.18.074.9990.
 
12.
Polacy wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę, (2022), Warszawa: CBOS, 38/2022.
 
13.
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców, (2022), Warszawa: CBOS, 101/2022.
 
14.
Sienkiewicz-Małyjurek K., (2015), Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Warszawa: Wyd. Difin.
 
15.
Smoczyńska A., Łapiński J. L., (2019), Murale jako galeria sztuki w krajobrazie miejskim na przykładzie miasta Lublin, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 41(1), pp. 7-24.
 
16.
Statucki P. M., (2019), Jak badać murale z perspektywy socjologicznej? Przykład Łodzi, „Człowiek i Społeczeństwo”, T. XLVIII, pp. 107-122.
 
17.
Stępień B., (2009), Łódzkie murale. Niedoceniona grafika użytkowa PRL-u, Łódź: Wyd. Księży Młyn.
 
18.
Strategia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, (2020), Warszawa.
 
19.
Zwolińska K., Malicki Z., (1990), Mały słownik terminów plastycznych, Warszawa: Wyd. Wiedza Powszechna. Grodzki, R. (2020) Crisis management. Good practices, Warsaw: Difin Publishing House.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top