CHALLENGES FOR SAFETY SCIENCES AND EDUCATION IN THE LIGHT OF THE CURRENT EXPERIENCE WITH THE COVID-19 PANDEMIC
 
More details
Hide details
1
Military University of Technology in Warsaw
 
 
Submission date: 2020-09-01
 
 
Online publication date: 2020-11-12
 
 
Publication date: 2020-11-12
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2020;(9):27-52
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of the research conducted for the purpose of this article was the crisis generated by the COVID 19 p andemic, which continues to spread around the world. An attempt was made to define the current and anticipated consequences of the pandemic in terms of several areas of the broadly understood concept of safety. Purpose: The purpose of the article was to present one of the possible methods for examination of the multidimensional safety problems generated by the pandemic at a national and international level. Method: The article was prepared using a problem based approach and elements of the heuristic method: the new look method and the analogue method The research part was, in turn, based on critical document analysis. Results: The article demonstrates the possibilities offered by a holistic researc h perspective and the need for an inter and transdiscipli nary approach. On the basis of the current experience with the pandemic, several theoretical models were suggested for examining the consequences of COVID 19 and prepare for similar challenges in the future The applicability of these models was previously tested empirically in relation to the crisis management system in Poland. Conclusions: The conclusions may have cognitive and practical value, especially in relation to safety systems and the related subsystem of health safety, as well as for education.
 
REFERENCES (47)
1.
Aleksandrowicz, J. (1972) ‘W poszukiwaniu definicji zdrowia’, Studia Filozoficzne, 9, pp. 21-31.
 
2.
Beck, U. (2002) Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 
3.
Beck, U. (2012) Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 
4.
Cederström, C., Spicer A. (2016) Pętla dobrego samopoczucia. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
5.
Cieślarczyk, M., Filipek, A., Świderski, A.W. & Ważniewska, J. (2011) Wybrane problemy bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 
6.
Cieślarczyk, M. (Ed.). (2015) Kultura bezpieczeństwa nr 3-4/2015. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 
7.
Cieślarczyk, M. (1997) Psychospołeczne i organizacyjne elementy bezpieczeństwa i obronności. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
8.
Cieślarczyk, M. & Kołodziejczyk, A. (2019) Czynnik X. Morale w życiu osobistym, w działalności społecznej i zawodowej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
9.
Cieślarczyk, M. (2006) Kultura bezpieczeństwa i obronności. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 
10.
Cieślarczyk, M., Trzpil, I.A., & Zbroszczyk D. (2017) Bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce. Uwarunkowania personalne i strukturalne. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 
11.
Clark J., Henderson J. (eds.). (2015) Community Health. Churchill Livingston. New York: Churchill Livingston.
 
12.
Davidson, E., J., & Sternberg, R. J. (1998) ‘Smart problem solving: How metacognition helps’, in D. J. Hacker, J. Dunlosky, & A. C. Graesser (eds.), Metacognition in eductaional theory and practice. USA: Lawrence Erlbaum, pp. 47-68.
 
13.
Doroszewicz, S. (2014) ‘The method of classification of consumer attitude accessibility in relation to inherent product features’, Polish Journal of Natural Sciences. Warszawa, 29(2).
 
14.
Erikson, E.H. (1980) Identity and the Life Cycle. New York-London: Mass Market. Fieschi, M. (2018) Health Data Processing. Academic Press.
 
15.
Frei, D. (1977) Sichercheit. Grundfragen der Welt. Stuttgard: Verlag W. Kolhammer.
 
16.
Giddens, A. (2010) Nowocześność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
17.
Heszen-Niejodek, I., & Broome, A. K., (1991) Rozwój zastosowań psychologii do obszaru zdrowia i choroby, Przegląd Psychologiczny, 34(1), pp. 57-77.
 
18.
Korporowicz, V. (ed.). (2015) Zarządzanie Progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
19.
Koźmiński, A. K., (2012). Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
20.
Krieger, N. (2001) ‘Theories for social epidemiology in the 21st century: an ecosocial perspective’, International Journal of Epidemiology, 30(4), pp. 668-677. doi:10.1093/ije/30.4.668.
 
21.
Kumar, A., & Elhoseny, S. M. (2020) Intelligent Data Security Solutions for e-Health Applications. Academic Press. Elsevier 2020.
 
22.
Kumpfer, K. L., & Turner, C. W. (1990) ‘The social ecology model of adolescent substance abuse: Implications for prevention’, International Journal of the Addictions, 25(4-A), 435–463. https://doi.org/10.3109/108260....
 
23.
Lytras, M., & Sarirete, A. (2019) A Smart Healthcare Primer. Academic Press. Elsevier.
 
24.
Łukaszewski, W. (2018) Mądrość i różne niemądrości. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.
 
25.
Maler K-G., & Vincent J. (2005) Handbook of Environmental Economics. North Holland: Elsevier.
 
26.
McCrie, R. (2015) Security, Operations Management Security, Operations Management. Amsterdam: Butterworth-Heinemann.
 
27.
McIsaac, J. (2006) Hospital Preparation for Bioterror. AmsterdamAmsterdam: Academic Press.
 
28.
Mintzberg, H. (1994) ‘The rise and fall of strategic planning’, Harvard Business Review, 72(1), pp. 107-114.
 
29.
Mischel, W., Cantor, N., & Feldman, S. (1996) ‘Principles of self-regulation: The nature of willpower and self-control’, Social psychology: Handbook of basic principles, (pp. 329-360). New York, NY, US: The Guilford Press.
 
30.
Oetting, E. R., & Donnermeyer, J. F. (1998) ‘Primary Socialization Theory: The Etiology of Drug Use and Deviance’, Substance Use & Misuse, 33(4), pp. 995-1026. doi:10.3109/10826089809056252.
 
31.
Piontek, B., & Macha, K. (2016) ‘Kategoria „zdrowie” i „choroba” i ich implikacje dla zarządzania systemem ochrony zdrowia’, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 48 (4).
 
32.
Prettner, K., & Bloom, D. (2020) Automation and Its Macroeconomic Consequences. Academic Press.
 
33.
Puchalski, K., & Korzeniowska, E. (eds.) (2017) Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.
 
34.
Purpura P. (2013) Security and Loss Prevention. Butterworth-Heinemann.
 
35.
Richardson, H. A., Simmering, M. J., & Sturman, M. C. (2009) Cornell University. School of Hospitality Administration. A tale of three perspectives: Examining post hoc statistical techniques for detection and correction of common method variance. Available at: http://scholarship.sha.cornell....
 
36.
Roper, C. (1999) Risk Management for Security Professionals. Butterworth-Heinemann.
 
37.
Senge, P. M. (2012) Piąta dyscyplina. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
38.
Sennewald, Ch. (2011) Effective Security Management. Butterworth-Heinemann.
 
39.
Sethumadhavan A., & Sasangohar F. (2020) Design for Health. Academic Press. Sethumadhavan, A., & Sasangohar, F. (Eds.). (2020) Design for Health: Applications of Human Factor. Academic Press. Elsevier.
 
40.
Tobiasz-Adamczyk, B. (2008) ‘Elementy epidemiologii społecznej w programie nauczania epidemiologii w przed dyplomowym kształceniu studentów medycyny’, Problemy Higieny i Epidemiologii, 89(2), pp. 178-182.
 
41.
Trzebiatowski, J. (2011) ‘Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych systematyzacja ujęć definicyjnych’, Hygeia Public Health, 46(1), pp. 25-31.
 
42.
Wysocki, M. I., & Cianciara, D. (2006) ‘Koncepcja bezpieczeństwa zdrowotnego – panaceum czy placebo’, Problemy higieny i epidemiologii, 87(2). pp. 79-82.
 
43.
York, T., & MacAlister, D. (2015) Hospital and Healthcare Security. Butterworth-Heinemann.
 
44.
Zaheer A. (2020) Surveying the COVID-19 Pandemic and Its Implications. Academic Press. Elsevier.
 
45.
Zalewska, M. (2012) ‘Analiza wybranych wskaźników zdrowia publicznego w świetle strategii zrównoważonego rozwoju w krajach UE’, Problemy Zarządzania, 11(41), pp. 53–71.
 
46.
Jessel, D., & Moir, A. (2014) Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między kobietą a mężczyzną. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
47.
Stańczyk, J. (1996) Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN. Sygit, M. (2017) Zdrowie publiczne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top