DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF START-UP UNDERTAKINGS IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY OF POLISH ECONOMY
 
More details
Hide details
1
University of Rzeszów Faculty of Economics at the Department of Economics and Management
 
2
University of Rzeszów
 
 
Publication date: 2017-10-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2017;(4):123-136
 
ABSTRACT
The study focuses on the problem of determinants of the development of start-up undertakings in Poland in the context of ensuring economic security. It analyses the term start-up, assesses the condition and directions of start-up business activity and discusses the actions taken in order to create the so called start-up environment in selected Polish cities. Identification and analysis of the determinants of start-up undertakings have been conducted with a division into internal ones, relating to the subjectivity of the entrepreneur and his role in the economy, and external ones, which generally comprise the human and social capital, legal regulations, institutional environment and financing. It is argued that the primary source of entrepreneurial behaviour are internal determinants in contrast to external ones, such as legal regulations or sources of financing.
 
REFERENCES (17)
1.
Berger B., (ed.), Kultura przedsiębiorczości (Entrepreneurial Culture), Oficyna Literatów “Rój”,Warszawa 1994.
 
2.
Blank S., Dorf B., Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Gliwice 2013.
 
3.
Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce, Raport, Deloitte, 2016.
 
4.
European Innovation Scoreboard 2016, European Union, Belgium 2016.
 
5.
Frejtag-Mika E, Kołodziejak Z., Putkiewicz W., Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnymświecie, Publishing House of the Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanitiesin Radom (Wydawnictwo Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego), Radom 1996.
 
6.
Global Entrepreneurship Monitor Polska 2015, Polish Agency for Entrepreneurship Development(PARP), Warszawa 2016.
 
7.
Jaremczuk K. (ed.), Uwarunkowania przedsiębiorczości, State Higher Vocational School Memorialof Prof. Stanislaw Tarnowski in Tarnobrzeg (PWSZ im. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu),Tarnobrzeg 2004.
 
8.
Kałowski A., Góral J., Ekosystemy startupowe, [in:] A. Kałowski, J. Wysocki (eds.), Start-upa uwarunkowania sukcesu – wymiar teoretyczno-praktyczny, Warszawa 2017.
 
9.
Laszuk M., Przedsięwzięcia typu start-up, [in:] A. Kałowski, J. Wysocki (eds.), Start-up a uwarunkowaniasukcesu wymiar teoretyczno-praktyczny, Warszawa 2017.
 
10.
Lubbe A., Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, “Sprawy Międzynarodowe” (“InternationalAffairs”) 1997, Vol. 4.
 
11.
Majchrzak F., Bezpieczeństwo ekonomiczne a teoria wojny gospodarczej, [in:] Bezpieczeństwoekonomiczne. Teoria i praktyka, ed. Z. Kołodziejak, Publishing House of the University of Łódź(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego), Łódź 1986.
 
12.
Makarenko V., Planeta startupów. Pomysły rodzą się nie tylko w Dolinie Krzemowej, 2015 WorldBank, Crunch Base, data from 26 January 2015, http://biqdata.wyborcza.pl/pla... [date of access: 17 August 2017].
 
13.
Norris D., Start-up w 7 dni: od mocnego startu do szybkiego sukcesu, Gliwice 2015.
 
14.
Przedsiębiorczość start-upowa Bank pomysłów dla polityków i samorządowców, Ministry ofForeign Affairs, Warszawa 2017.
 
15.
Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, National Scientific Publishers [after 1991, PolishScientific Publishers] (PWN), Warszawa 1960.
 
16.
Skala A., Kruczkowska E., Olczak M.A., Polskie Startupy Raport 2015, Startup Poland Foundation,Warszawa 2015.
 
17.
Skala A., Kruczkowska E., Raport Polskie startupy 2016, Startup Poland Foundation, Warszawa2016.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top