Declared security versus security reality
 
More details
Hide details
1
Military University of Technology in Warsaw, gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 01-476 Warszawa
 
 
Submission date: 2020-11-20
 
 
Online publication date: 2020-12-14
 
 
Publication date: 2020-12-14
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2020;(10):37-47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article highlights the main factors that determine the risk to security, as well as the adequacy of its assessment among the respondents, including the identification of situations when external or internal threat is serious while its perception is at the minimum level.
 
REFERENCES (23)
1.
Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa.
 
2.
Brogard, B. (2014). Does perception have content? Oxford: Oxford University Press.
 
3.
Dworecki, S. (1994). Zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
4.
Dębowski, J., Jarmoch, E., & Swiderski, A. (2007). Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 
5.
Foucoult, M. (2010). Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Warszawa: PWN.
 
6.
Frankl, V. E. (1975). The unconscious God. London: Hodder and Stoughton.
 
7.
Gryz, J. (2010). Zarys podstaw bezpieczeństwa. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
8.
Jakubczak, R., & Flis, J. (2006). Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Warszawa: Bellona.
 
9.
Jarmoszko, S., Kalita, C., & Maciejewski, J. (2016). Nauki społeczne wobec problemu bezpieczeństwa. Siedlce.
 
10.
Karczewski, E. (2016a). Bezpieczeństwo ontologiczne jako warunek równowagi czynnościowej, tożsamości i rozwoju człowieka. In Z. Trejnis (Ed.), Obronność Państwa. Uwarunkowania oraz organizacja bezpieczeństwa i obronności. Toruń.
 
11.
Karczewski, E. (2016b). Transgresja negatywna a bezpieczeństwo ontologiczne człowieka. Defence Science Review, 1/2.
 
12.
Klichowski, L. (1994). Lęk - strach - panika. Przyczyny i zapobieganie. Poznań.
 
13.
Konieczny, J. (2005). Bezpieczeństwo biologiczne, chemiczne jądrowe i ochrona radiologiczna. Poznań–Warszawa.
 
14.
Korzeniowski, L. F. (2017). Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
15.
Krishnamyrti, J. (2008). Całkowity inny sposób życia. Katowice.
 
16.
Krysowaty, A., & Świniarski, J. (2020). Bezpieczeństwo w „społeczeństwie nadzoru”. Warszawa: ELIPSA.
 
17.
Kulczyk, & K., W. (2004). Wprowadzenie do nauk Gurdżijewa. Łódź: Wydawnictwo „Ravi”.
 
18.
Stanisławiak, E. (2004). Wybrane problemy psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo WSP (TWP).
 
19.
Stenberg, J. R. (2011). Cognitive Psychology. Boston, Mass.: Cengage Learning.
 
20.
Tolle, E. (2003). Mowa ciszy: Łódź.
 
21.
Truczyński, P. (2011). Bezpieczeństwo europejskie: systemy, sytuacje, funkcjonowania. Wrocław Wydawnictwo Atla.
 
22.
Wolniewicz, S. (2019). Ontologia sytuacji. Podstawy i zastosowania. Warszawa: PWN.
 
23.
Wołejszo, J., & Jakubczak, R. (2013). Obronność. Teoria i praktyka. Warszawa: Bellona.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top