Experience gained by the Polish Military Contingent of IRAK in the field of logistic support and preparation of military equipment
 
More details
Hide details
1
Military University of Technology, Poland
 
 
Submission date: 2023-05-19
 
 
Final revision date: 2023-06-10
 
 
Acceptance date: 2023-06-15
 
 
Online publication date: 2023-06-16
 
 
Publication date: 2023-06-16
 
 
Corresponding author
Dominik Jerzy Piękoś   

Military University of Technology, Poland
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2023;(16):63-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the article is to present the experience gained by the Polish Military Contingent in Iraq in the field of logistic support and preparation of military equipment. An additional goal is to present how the process of technical security of the Polish Armed Forces outside the country has evolved.

Methods:
Theoretical research methods were used to author this article, e.g. analysis of specialist military literature and the empirical method - diagnostic survey, interview technique. Based on the observations of soldiers and military personnel, the basic elements of technical protection and preparation of military equipment for a military mission were presented.

Results:
The analysis of the collected information allowed to identify and characterize the experience gained by the Polish Military Contingent in Iraq in the field of logistics support and preparation of military equipment. The article presents the types of used equipment, which has undergone continuous adaptation and modifications.

Conclusions:
A meticulously organized and functioning technical subsystem determines the proper functioning of military units. The main task of the technical subsystem is to meet the needs of the Polish Armed Forces in times of peace, crisis and war by providing the appropriate amount of military equipment with a maintenance base, as well as providing repair services in the right place and time. On the other hand, in the training process, the technical subsystem prepares logistic units for technical protection in order to ensure the continuity of operations by military subunits.

 
REFERENCES (11)
1.
Brzeziński, M. (2005). Logistyka wojskowa, Warszawa: Bellona.
 
2.
Cegła, J. (2005). Doświadczenia z eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego w PKW Irak, Seminarium WITU, kwiecień 2015, Warszawa: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.
 
3.
Czekaj, F. (2006). Organizacja systemu zabezpieczenia logistycznego podczas przygotowania PKW do udziału w działaniach stabilizacyjnych w Iraku, Zeszyty Naukowe WSOWLąd – 2006, nr spec., 43-48.
 
4.
Garstka, J. (2012). Modernizacja techniczna amerykańskiej armii w 2012 roku, Przegląd wojsk lądowych, 03(60), grudzień 2012, 112-115.
 
5.
Jasiński, G. (2011). Kronika Wojska Polskiego; Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku 2003-2008, Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności, Warszawa: Fundacja Polonia Militaris.
 
6.
Kaliciak, G. (2015). Karbala. Raport z obrony City Hall, Linie frontu, Czarne, 112-148.
 
7.
Modrzewski, J. (2009). Niektóre doświadczenia z technicznych problemów polskich kontyngentów wojskowych w Iraku i Afganistanie, Problemy Techniki Uzbrojenia, Warszawa: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.
 
8.
Multarzyński, M. (2009). Następca Honkera, czyli kolejny trudny wybór, Nowa Technika Wojskowa nr 4/2009, 97-111.
 
9.
Pawlisiak, M. (2016). System logistyczny determinantem bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Warsaw: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
10.
Politowski, B. (2011). Od bukłaka do Rosomaka, Polska Zbrojna, 14/2011, 13–18.
 
11.
Wortak, J. (2015), Mustang – pierwszy z serii, Nowa Technika Wojskowa, 9/2015, 56–61.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top