ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF STATE DEFENSE
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Logistyki / Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności
 
 
Publication date: 2017-10-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2017;(3):31-52
 
ABSTRACT
The article presents the state’s defense obligations. They belong to the basic functions of the state. Given the above, it is important to emphasize clearly that one of the basic duties of the state is to ensure its defense and the security of its citizens, as reflected in the content of art. 5 of the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997. Subsequently, an analysis was made of the system of public administration through the prism of accomplishing certain tasks in the area of defense of the state. It included its territorial structure and division into government and self-government administration and the specific nature of this task.
 
REFERENCES (11)
1.
Balcerowicz B., Wybrane problemy obronności państwa. Materiał studyjny, Warszawa1997.
 
2.
Jurgilewicz M., Środki przymusu bezpośredniego i broń palna. Użycie lub wykorzystaniew ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2015.
 
3.
Karpowicz J., Strategia bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Warszawa 2012.
 
4.
Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008.
 
5.
Misiuk A., Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2013.
 
6.
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.
 
7.
Skrzydło W., Leksykon wiedzy o państwie i konstytucji, Warszawa 2000.
 
8.
Szmulik B., Miaskowska-Daszkiewicz K. (red.), Administracja publiczna. Ustrójadministracji państwowej centralnej. Komentarz, Warszawa 2012.
 
9.
Ura E., Pieprzny S. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Rzeszów 2015.
 
10.
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2016.
 
11.
Żmigrodzki M. (red.), Zarządzanie kryzysowe w państwie, Warszawa 2012.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top