SELECTED ASPECTS OF TEENAGERS’ PERCEPTION OF FINANCIAL SECURITY
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2017-10-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2017;(4):193-204
 
ABSTRACT
The aim of the article is to present and manage the issues of personal finances by young consumers in the context of pursuing financial security. The paper outlines the important role that economic education has to play, which should be implemented from an early age, pointing out, among other things, the role of families and schools in this field. The results of empirical research show that students of upper-secondary schools (now upper secondary level) are often self-regulating with their finances, and what motivates them is financial security understood as holding capital in the event of unforeseen expenses and securing the future. Based on the results presented, it is necessary to say that there is a need for further, professional, economic education of young people.
 
REFERENCES (8)
1.
Aniszewska G., Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie, „Marketing i rynek”,2015, nr 1, s. 2-7.
 
2.
Baran M., Kłos M., Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, „Marketingi rynek” 2014, nr 5, s. 923-929.
 
3.
Cicharska M., Maciejasz-Świątkiewicz M., Kędzierska-Szczepaniak A., Edukacja finansowa.Moda czy konieczność, Texter, Warszawa 2016.
 
4.
Gieorgic J., Niepopularna wiedza finansowa, „NBS. Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 2017, nr 4.
 
5.
Milic-Czerniak R., Finanse osobiste. Kompetencje narzędzia instytucje produkty decyzje, Difin,Warszawa 2016.
 
6.
Olejniczuk-Merta A. (red.), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, Polskie TowarzystwoEkonomiczne, Warszawa 2016.
 
7.
Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 
8.
Wąsowicz-Kiryło G., Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka, Difin, Warszawa2008.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top