Record documentation of AFTO 781 series in the aspect of safety of operation of F-16 aircraft at Poznan - Krzesiny airport. Analysis of experience in 2010 - 2020
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland, Poland
 
 
Submission date: 2023-04-03
 
 
Final revision date: 2023-06-15
 
 
Acceptance date: 2023-06-08
 
 
Online publication date: 2023-06-15
 
 
Publication date: 2023-06-15
 
 
Corresponding author
Karol Geppert   

Faculty of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614, Poznan, Poland
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2023;(16):50-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objectives:
The purpose of the article is to present the conclusions and discuss the results of research outcome from the implementation and use of AFTO 781 record documentation in the formation of safety in the process of operation of a multirole aircraft F-16 C/D Block 52+ at Poznan - Krzesiny Airport in 2010 - 2020.

Methods:
Surveying and analyzing archival documents for comparison in the context of verifying the reliability of data.

Results:
The result of the conducted research is the presentation of research results and conclusions resulting from several years of use of AFTO 781 record documentation in the process of operation of F-16 C/D Block 52+ multirole aircraft at Poznan - Krzesiny Airport in 2010 – 2020.

Conclusions:
The main objective of the conducted study was to define the factors determining the functionality of the AFTO 781 series record documentation, in the process of maintaining a certain level of safety in the operation of F-16 aircraft. In addition, the analysis of the results of the study allowed the author to interpret the ability of technical personnel to use the functionality of the AFTO 781 series record documentation in question, as well as to define the following conclusions and proposals for action, in order to minimize the occurrence of potential risks in the operation of aircraft equipment in the future.

 
REFERENCES (12)
1.
Banaszak, S. (2017) Teoria – empiria – praktyka. Status metodologiczny nauk społecznych [Theory – Empiricism – Practice. The Methodological Status of Social Sciences]. Studia Edukacyjne nr 44, 2017, Poznan, pp. 65-77. DOI: 10.14746/se.2017.44.4.
 
2.
Červinkova, H. et al. (2010) Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 
3.
Dawidczyk, A. et al. (2008) Wprowadzenie do metodologii badań nad bezpieczeństwem. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
4.
Grenda, B. (2014) Dowodzenie Siłami Powietrznymi w układzie narodowym Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
5.
Klich, E. (2011) Bezpieczeństwo lotów. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.
 
6.
Krajewski, M. (2020) O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego. Płock: WN NOVUM Sp. z o.o.
 
7.
Ilciów, A., Hładkiewicz, W. (2011) Struktura metodologiczna nauki o polityce. Atheneum, 31, pp. 9-17.
 
8.
Nowicka J. (2020) Aspekty komunikacji w obszarze bezpieczeństwa.Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.
 
9.
Silverman, D. (2012) Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Skarbek, W. (2013) Wybrane zagadnienia metodologii nauk społecznych. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.
 
11.
Urbaniak - Zając D. et al. (2013) Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Znaniecki, F. (2008) Metoda socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top