CONTEMPORARY PROBLEMS AND THREATS OF CYBER SECURITY IN THE SECTOR OF ELECTRONIC BANKING SEVICES
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Publication date: 2017-10-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2017;(4):181-191
 
ABSTRACT
This article deals with the problem of banking security in relation to banking services. Various attempts at extortion were presented. Next, the most important actions taken by banks and financial institutions in Poland to combat cybercrime were discussed. The increasing number of Internet and mobile banking users, the increase in proximity payments, increases the number of offenders. In recent years there has been a sharp increase in the number of phishing attempts and eavesdropping. The scale of the phenomenon highlights the importance of cybercrime and gives importance to the issue.
 
REFERENCES (11)
1.
Anderson R., Inżynieria zabezpieczeń, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
 
2.
Balcerzak P.M., Potrzebujemy cybertarczy sektora bankowego, BANK Miesięcznik finansowy,5/2015 s. 40-42.
 
3.
Cole E., Krutz R. L., Conley J., Bezpieczeństwo sieci – Biblia, Wydawnictwo HELION, Gliwice2005.
 
4.
Dolecki S., Brutalna cyberrzeczywistość, BANK Miesięcznik finansowy, nr 4 (276) 2016,s. 50-51.
 
5.
Król A., Po owocach poznacie, że to atak, BANK Miesięcznik finansowy, nr 4 (276) 2016,s. 46-49.
 
6.
Matusiak A., Szepietowski S., Banking Tech & Security. Odpowiedzialność banku za zapewnieniecyberbezpieczeństwa, Bird & Bird, Warszawa 27 stycznia 2016.
 
7.
Podgórski K., Poradzić sobie z wyzwaniami, BANK Miesięcznik finansowy, nr 4 (276) 2016,s. 30-33.
 
8.
Prezentacja Quest Dystrybucja, Zintegrowane i efektywne zarządzanie bezpieczeństwem w banku.Skuteczne sposoby zapobiegania największym zagrożeniom bezpieczeństwa informacji, BANKMiesięcznik finansowy, nr 4 (276) 2016, s. 60-61.
 
9.
Strebe M., Bezpieczeństwo sieci – podstawy, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2005.
 
10.
Trzaska J., Bankowa cybertarcza 2015, BANK Miesięcznik finansowy, nr 5 (266) 2015, s. 43-45.
 
11.
Złoch M., Atak na szczyt, BANK Miesięcznik finansowy, nr 4 (276) 2016, s. 62-63.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top