THE IMPORTANCE OF OPERATIONAL ART AND TACTICS IN STATE DEFENCE
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2016-10-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2016;(1-2):201-218
 
ABSTRACT
Article outlines chosen topics of operational art, and tactics relations to the state defense. It comprises the chosen theoretical outline of knowledge and practice importance level of operational and tactical localized in the art of war. On the background of description of the basics of state defence, is presented outline the importance of theoretical knowledge and practice level of operating and tactical localized in the art of War. Explained the essence of operations, operational and tactical actions with elements of classification, assessments and forecasts. Also established the need to connect with national and allied requirements in the analyzed areas.
 
REFERENCES (16)
1.
Huzarski M., Zagadnienia taktyki wojsk lądowych, Adam Marszałek, Toruń 1999.
 
2.
Huzarski M., Wołejszo J. (red.), Leksykon obronności. Polska i Europa, Bellona,Warszawa 2014.
 
3.
Kaczmarek W., Działania operacyjne wojsk lądowych, AON, Warszawa 2004.
 
4.
Koziej S., Teoria sztuki wojennej, Bellona, Warszawa 2011.
 
5.
Lidwa W., Dylematy taktyki, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2013.
 
6.
Paździorek P., Wojskowa myśl operacyjna w konfliktach przełomu XX i XXI wieku, Adam Marszałek, Toruń 2016.
 
7.
Polak A., Joniak J. (red.), Sztuka wojenna, AON, Warszawa 2014.
 
8.
Polak A., Krakowski K. (red.), Obronność jako dyscyplina naukowa, AON, Warszawa 2015.
 
9.
Polak A., Paździorek P., Wojna, konflikt, kryzys, AON, Warszawa 2011.
 
10.
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, Warszawa 2013.
 
11.
Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009.
 
12.
Wiatr M., Między strategią a taktyką, Adam Marszałek, Toruń 1999.
 
13.
Wiatr M., Operacje połączone, Adam Marszałek, Toruń 2006.
 
14.
Wiśniewski J., System walki wojsk lądowych. Teoria i praktyka, AON, Warszawa 2014.
 
15.
Zieliński J., Podstawowe założenia dydaktyki sztuki operacyjnej, AON, Warszawa2002.
 
16.
Zieliński J., Zarys teorii sztuki operacyjnej wojsk lądowych Rzeczypospolitej Polskiej,Adam Marszałek, Toruń 1998.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top