Activities of the Emergency Service of Boy-Scouts and Girl-Scouts of the Małopolska District in the Scope of Assistance for War Refugees from Ukraine in the Light of Messages From the Scout Headquarters and Scouts Reports
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Poland
 
 
Submission date: 2024-01-20
 
 
Final revision date: 2024-02-20
 
 
Acceptance date: 2024-06-10
 
 
Online publication date: 2024-06-10
 
 
Publication date: 2024-06-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2024;(19):17-46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objectives:
The main purpose of the article is to show examples of help from the Polish authorities and society for Ukrainian war refugees by using the example of the activity of the Emergency Service of Boy-Scouts and Girl-Scouts (PHiH) of the Polish Scouting Association (ZHR) after the Russian aggression against Ukraine, undertaken on February 24, 2022.

Methods:
The source basis for the study is documents regarding the activities of the Emergency Service of Boy-Scouts and Girl-Scouts and reports on the service on the Polish-Ukrainian border, available on the ZHR websites, the Facebook social network, and messages from the PHiH Staff of the Małopolska District of the ZHR. Due to the current development of events, the author has adopted a descriptive model focused on describing the current situation in Ukraine.

Results:
The author described the activities of the PHiH in the Małopolska District of the ZHR, showing various aspects of the scout service for war refugees. In the face of war refugees in need of help, Polish scout organisations, including Małopolska District of the ZHR joined the auxiliary service in Krakow and on the border with Ukraine, the activities of the ZHR result from the Law and the Scout Promise.

Conclusions:
The result of the article is a description of the service of PHiH scouts and scouts for Ukrainian war refugees and its examples. It is an important contribution to attempts to describe the Russian-Ukrainian war in its various aspects, and its content fits into its context.

 
REFERENCES (8)
1.
Chimiak G., 2014. Nieodkryty wymiar III sektora. Badanie niezinstytucjonalizowanych przejawów społecznikostwa, w: S. Mocek, red., Nieodkryty wymiar III sektora. Wprowadzenie do badań nad nowym społecznikostwem, Warszawa.
 
2.
Firlit-Fesnak G., 2022. Działania administracji publicznej wobec uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce – pierwszy miesiąc budowania systemu pomocy, w: Inwazja Rosji na Ukrainę. Społeczeństwo i polityka wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny Raport roboczy - Working Paper Katedry Polityki Społecznej, Warszawa.
 
3.
Firlit-Fesnak G., 2022. Inwazja Rosji na Ukrainę. Społeczeństwo i polityka wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny Raport roboczy - Working Paper Katedry Polityki Społecznej, Warszawa.
 
4.
Mocek S., 2014. Nieodkryty wymiar III sektora. Wprowadzenie do badań nad nowym społecznikostwem, Warszawa.
 
5.
Ołdak M., 2022. Społeczeństwo obywatelskie w Polsce wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny. Wybrane przykłady, w: Inwazja Rosji na Ukrainę.
 
6.
Polacy wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Komunikat z badań 38/2022, CBOS marzec 2022, Warszawa: 2.
 
7.
Społeczeństwo i polityka wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny Raport roboczy - Working Paper Katedry Polityki Społecznej, Warszawa: 23-33.
 
8.
Żołędowski C., marzec 2022. Nowi uchodźcy w Europie. Przemieszczenia zewnętrzne z Ukrainy między 24.02. i 24.03.2022 r., w: Inwazja Rosji na Ukrainę. Społeczeństwo i polityka wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny Raport roboczy - Working Paper Katedry Polityki Społecznej, Warszawa.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top