READINESS OF MILITARY AIRCRAFT AS AN ELEMENT OF ENSURING NATIONAL MILITARY DEFENCE
 
 
More details
Hide details
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ LOGISTYKI
 
 
Publication date: 2019-01-25
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2018;(5):7-20
 
ABSTRACT
Potential of Armed Forces are decided about national military defence system. Internal element and determinant effectiveness and efficiency is air defence. Level of combat capability of air defence determines the success of activities. Necessary is continual improvement of the system and its development. The command process can be supported by mathematical methods and tools which complement the knowledge and experience of the Commanders. An example of their use is presented in this article where the method of testing the readiness of combat aircraft from air base based on a Markov model.
 
REFERENCES (19)
1.
Borucka A. Funkcjonowanie wojskowych oddziałów gospodarczych w nowym systemie logistycznym sił zbrojnych, Logistyka, 6/2013, s. 39-48.
 
2.
Borucka A. Model of the operation process of aircraft in the transport system, Proceedings of the ICTTE International Journal For Traffic And Transport Engineering Conference, Serbia, 2018, s. 22-30.
 
3.
El Ghamari M. Ochrona cyberprzestrzeni – wyzwanie naszych czasów?, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 2018, (1)49, s. 24 -33.
 
4.
Filipowicz B., Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych, analiza i synteza systemów obsługi i sieci kolejkowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996.
 
5.
Glen A. Podstawy poznawcze bezpieczeństwa powietrznego państwa, AON, Warszawa 2013.
 
6.
Grabski F. Concept od semi-Markov process, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2016, 3(206), s. 25-36.
 
7.
Grabski F., Jaźwiński J. Funkcje o losowych argumentach w zagadnieniach niezawodności, bezpieczeństwa i logistyki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ 2009.
 
8.
Iwanik A., Misiewicz J. K. Wykłady z procesów stochastycznych z zadaniami. Część pierwsza: Procesy Markowa, SCRIPT, Warszawa 2015.
 
9.
Mikosz B., Borucka A. Organizacja gospodarki odpadami w siłach zbrojnych na tle zmian militarnych i nowych wyzwań stawianych polskiej armii, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 8/2008, Politechnika Śląska, s.1-12.
 
10.
Mitkow Sz., Borucka A. Mathematical model of travel times related to a transport congestion: an example of the capital city of Poland – Warsaw, Proceedings of the 18th International Scientific Conference, Business Logistics In Modern Management, Croatia 2018, s. 501-526.
 
11.
Radomyski A. Podstawy obrony powietrznej. Warszawa, 2015, Wydawnictwo AON.
 
12.
Radomyski A. Współczesne determinanty bezpieczeństwa powietrznego państwa, Historia i Polityka 25 (32), 2018, s. 65-80.
 
13.
Radomyski A. Współczesne determinanty bezpieczeństwa powietrznego państwa, Historia i Polityka, 2018, 25(32), s. 65 – 80.
 
14.
Świderski A., Borucka A. Mathematical Analysis of Factors Affecting the Road Safety in Selected Polish Region, Transport Means 2018, Proceedings of the 22nd International Scientific Conference part II, Lithuania, 2018, s. 651- 654.
 
15.
Świderski A., Borucka A., Skoczyński P. Characteristics and Assessment of the Road Safety Level in Poland with Multiple Regression Model, Transport Means 2018, Proceedings of the 22nd International Scientific Conference part I, Lithuania, 2018, s. 92 – 97.
 
16.
Tomaszewski A. Obronność w teorii i praktyce, [w:] A. Polak, K. Krakowski (red.), Obronność jako dyscyplina naukowa, AON, Warszawa 2015.
 
17.
Wielgosik M., Borucka A. Istota i znaczenie służby przygotowawczej i szkolenia rezerw, Systemy Logistyczne Wojsk, 45/2016, s. 51-66.
 
18.
Załęski K. Terroryzm powietrzny – wyzwaniem dla lotnictwa i jego zagrożeniem, Kwartalnik Bellona, nr 2, Warszawa 2012, s. 7-20.
 
19.
Żurek J., Ziółkowski J., Borucka A. A method for determination of combat vehicles availability by means of statistic and econometric analysis, Safety and Reliability. Theory and Applications, ESREL 2017, s. 2925-2934.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top