THE CASE OF SILESIAN AUTONOMISTS IN THE CONTEXT OF POLAND’S INTERNAL SECURITY
 
More details
Hide details
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ LOGISTYKI
 
 
Publication date: 2019-01-25
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2018;(5):21-31
 
ABSTRACT
The article presents considerations about of aspirations and initiatives of Silesian autonomists in the context of Poland’s internal security. The Author presents the historical experience of the autonomy of Silesia and the threats resulting from the present actions of the autonomists of decentralization and disintegration of the state. In conclusion the Author shows the superiority of the idea of "small homelands" over the chauvinism of regional separateness.
 
REFERENCES (10)
1.
Błuszkowski J., Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 2005.
 
2.
Ciągwa J., Autonomia Śląska (1922-1939), Katowice 1988.
 
3.
Czapliński M., Historia Śląska, Wrocław 2007.
 
4.
Czapliński M., E. Kaszuba, G. Wąs. R. Żerelik, Historia Śląska, Wrocław 2008
 
5.
Komorowski K., Sprawa tożsamości narodowej i regionalnej w kontekście Kaszubów i Ślązaków, [w:] Wokół historii… Historia wokół. Studia, Białystok 2013.
 
6.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r.
 
7.
Majer P., W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 4, 2012, s.11-18.
 
8.
Rybczyńska J.A., Międzynarodowa ochrona mniejszości narodowych. Rada Europy, KBWE/OBWE, w: Prawa człowieka, Kraków 2004, s.165-172
 
9.
Sulowski S, W poszukiwaniu definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 1, 2009.
 
10.
Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., Warszawa 2008.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top