Involvement of the Polish Armed Forces in counteracting non-military threats in the light of the participation of the Krakow Military District in the flood relief operation in 1997
 
More details
Hide details
1
University of the National Education Commission, Krakow, Poland
 
 
Submission date: 2023-11-25
 
 
Final revision date: 2024-02-24
 
 
Acceptance date: 2024-02-19
 
 
Online publication date: 2024-03-04
 
 
Publication date: 2024-03-04
 
 
Corresponding author
Przemysław Wywiał   

University of the National Education Commission, Krakow, Poland
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2023;(17):39-53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objectives:
The flood that hit the south of Poland in 1997 was an important test for the national security system, including above all the institutions and services responsible for general security and protection of the population. The Polish Armed Forces were also involved in the flood relief operations. The aim of the publication is to analyse the involvement of the forces and resources of the Krakow Military District in the flood relief operation.

Methods:
Theoretical methods such as analysis, synthesis and inference on the basis of available sources, including legal acts, the military press (the Krakow Military District magazine Nasz Refleks) and scientific studies, were used to achieve the adopted objective.

Results:
The article succeeds in achieving its aim. The structure and tasks of the Cracow Military District were presented. The preparation of engineering and anti-chemical troops to fight against non-military threats was discussed. Then the anti-flood action of the army was shown. Finally, the activities of the engineering and anti-chemical forces were analysed.

Conclusions:
The Polish Armed Forces played a very important role in combating the effects of the 1997 floods. The action confirmed the good training and high morale of the soldiers. Engineering and anti-chemical troops performed specialised tasks. A major problem in the first days of the flood action was the chaos in the process of directing the flood action at the local level. There was also a lack of Civil Defence structures that could carry out humanitarian activities for the affected population.

 
REFERENCES (19)
1.
Ciszewski T. (2011), Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w zapobieganiu oraz usuwaniu skutków zagrożeń niemilitarnych, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, No. 2.
 
2.
Dytko T. (1997), Najważniejszy most w życiu, „Nasz Refleks”, No. 10.
 
3.
Koziński M. (2009), Terytorialne struktury militarne oraz układ pozamilitarny w działaniach humanitarnych, Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum.
 
4.
Mączyński A. (1997), Lepiej późno niż wcale, „Nasz Refleks”, No. 9.
 
5.
Most w 35 dni (1998), „Nasz Refleks”, No. 5.
 
6.
Moszkowicz Z. (1997), Fachowcy z Niska, „Nasz Refleks”, No. 11.
 
7.
Nazwano go „Lajkonik” (1998), „Nasz Refleks”, No. 4.
 
8.
Piekarski M. (2022), Ewolucja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-2020 w kontekście kultury strategicznej Polski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
9.
Szmyt A., (2011), Rola KOW w kształtowaniu i propagowaniu nowego wizerunku wojska, [in:] A. Szmyt i Z. Wijas (eds), Odtajniona historia Krakowskiego Okręgu Wojskowego, Kraków: Agencja Reklamowo-Wydawnicza „DYTKO-MEDIA”.
 
10.
Szus (1997), Ratunek dla gminy. W Tymbarku pożegnano żołnierzy 1 Pułku Drogowo-Mostowego z Dęblina, „Nasz Refleks”, No. 11.
 
11.
Szus (1998), Podziękowania i wyróżnienia, „Nasz Refleks”, No. 9.
 
12.
Szustakowski J. (1997), Szkoda, że nie można klonować sprzętu. Rozmowa z ppłk. Andrzejem Kaciubą i ppłk. Stanisławem Rogińskim, „Nasz Refleks”, No. 9.
 
13.
Szymański J., Zając St. (1998), Nasze sztandary, Kraków: Wydawnictwo ITKM.
 
14.
W każdej chwili gotowi do likwidowania zagrożeń (1998), „Nasz Refleks”, No. 6.
 
15.
Wijas Z. (2011), Tworzenie i funkcjonowanie Krakowskiego Okręgu Wojskowego w latach 1991-1998, [in:] A. Szmyt i Z. Wijas (eds), Odtajniona historia Krakowskiego Okręgu Wojskowego, Kraków: Agencja Reklamowo-Wydawnicza „DYTKO-MEDIA”.
 
16.
Wronkowski W. (1997), Chemicy-ratownicy, „Nasz Refleks”, No. 6.
 
17.
Wywiał P. (2014), Polish-Ukrainian military cooperation, “ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, No. 11.
 
18.
Zając S. (1997), Listy mówią wiele, „Nasz Refleks”, No. 12.
 
19.
Zając S., Szymański J. (b.d., po 1995), Krakowski Okręg Wojskowy 1918-1995, Kraków: Wydawnictwo ITKM.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top