Securitization of Migration and Crisis Management in Poland
 
More details
Hide details
1
Koszalin University of Technology, Poland
 
 
Submission date: 2024-01-02
 
 
Final revision date: 2024-01-08
 
 
Acceptance date: 2024-01-22
 
 
Publication date: 2024-02-23
 
 
Corresponding author
Dominika Liszkowska   

Koszalin University of Technology, Poland
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2023;(17):29-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objectives:
The purpose of article is to present the issue of migration crisis management in the context of securitization theory. It is of key importance to show the way in which the phenomenon of migration and crises are presented to the Polish public by political actors, as well as the actions taken to solve them. The analysis covers two important migration crises in the recent years, namely the EU refugee crisis that was particularly intensified in 2015 and the crisis on the Belarusian border in 2021-2022.

Methods:
The approach used in the research process is descriptive and exploratory in its nature. The main methods used in this study include desk research and a systematic review of literature and of websites concerning securitization theory and migration crises selected as case studies.

Results:
What is also associated with the policies and practices in place at the time of migration crises, is a negative migration discourse, compounded by a narrative that describes migration and migrants as a threat, and images designed to create fear. Socially constructed “threats of migration” as a security issue in Poland concern migrants from the Middle East and Africa.

Conclusions:
In a situation referred to as a crisis, during which migrants are defined as a threat requiring the use of emergency measures, policymakers have an option of managing migration to limit its scale. This model involves, among other things, closing borders, increasing the number of services, denying asylum requests or, finally, erecting a fence and a monitoring system in the cross-border area.

 
REFERENCES (29)
1.
Bałamut, A. (2018). Polska wobec kryzysu imigracyjnego w Unii Europejskiej [in:] Molo. B. (Ed.), Migracja i uchodźstwo wyzwaniem dla bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku. Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, pp. 103-120.
 
2.
Białas, J., Górczyńska, M., Witko, D. (2019). Dostęp do procedury azylowej na zewnętrznych granicach Polski. Stan obecny i wyzwania na przyszłość. Available at: https://hfhr.pl/upload/2022/01....
 
3.
Bielecka-Prus, J. (2020). Obraz imigrantek z Ukrainy w polskim dyskursie prasowym. Migration Studies– Review of Polish Diaspora, 176 (2), pp. 177-200.
 
4.
Buzan, B., Waever, O., Wilde de J. (1998). Security a New Framework for Analysis. Boulder–London: Lynne Rienner Publishers.
 
5.
Cabaj, M. (2014). Zarządzanie kryzysowe – integralna część bezpieczeństwa narodowego. Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania UKW, 6, pp. 101-113.
 
6.
Chołodowski, M. (2023). Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Pogranicznicy: Płot nie wystarcza, konieczny drut żyletkowy. Available at: https://bialystok.wyborcza.pl/....
 
7.
Chwiej, E. (2020). Wpływ „kryzysu migracyjnego” na bezpieczeństwo Polski i Niemiec. Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej,13, pp. 72-119.
 
8.
Czachór, Z. (2021). The EU external policy and the 2015–2018 refugee relocation system in the light of historical institutionalism. Rocznik Integracji Europejskiej, 15, pp. 41-52.
 
9.
Fraszka, B. (2021). Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej: przyczyny, aspekt geopolityczny, narracje, Raport Specjalny. Warszawa: Warsaw Institute.
 
10.
Jędrzejczyk-Kuliniak, K. (2017). Ten inny, obcy, imigrant. Europejska przestrzeń bezpieczeństwa a kryzys migracyjny [in:] Banach-Gutierrez, J.B., Jabłoński, M. (Ed.), Aktualne problemy ochrony wolności i praw mniejszości w Polsce i na świecie. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, pp. 97-108.
 
11.
Konieczny, M. (2022). Operacja „Śluza” – kryzys uchodźczy związany z przerzutem nielegalnych migrantów przez polsko-białoruską granicę. Roczniki Administracji i Prawa, XX (2), pp. 89-102.
 
12.
Lasoń, M. (2018). Stanowisko polskich partii politycznych wobec problemu uchodźstwa i imigracji w drugiej dekadzie XXI wieku [in:] Molo. B. (Ed.), Migracja i uchodźstwo wyzwaniem dla bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku. Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, pp. 89-102.
 
13.
Mikołajczyk, B. (2022). Pacta sunt servanda pod presją migracyjną. Uwagi na temat kryzysu na polsko-białoruskiej granicy [in:] Kozłowski, A. (Ed.), Rządy prawa jako wartość uniwersalna: księga jubileuszowa Profesora Krzysztofa Wójtowicza. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, p. 472.
 
14.
Mroczko, F. (2012). Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych: zarys problemów regionu dolnośląskiego. Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 
15.
Musiał, S. (2019). Państwa członkowskie wobec kryzysu migracyjnego w Europie. Colloquium, 1, pp. 127-144.
 
16.
Musioł, M. (2018). Znaczenie sekurytyzacji i sektorów bezpieczeństwa w ramach krytycznych studiów nad bezpieczeństwem. Historia i Polityka, 28, pp. 39-51.
 
17.
Nylec, W. (2023) Analiza ramowa dyskursu polskich tygodników opinii na temat tzw. kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej w 2021 r. na przykładzie „Sieci” i „Przeglądu”. Studia Medioznawcze, 24 (2), pp. 179-189.
 
18.
Ociepka, B. (2023). Dziennikarzom wstęp wzbroniony: kryzys na polsko-białoruskiej granicy w 2021 r. jako wydarzenie (nie)relacjonowane przez media. Studia Medioznawcze, 24 (2), pp. 190-203.
 
19.
Rust, M., et. al. (2021). Granica dyktatora. Polska i Białoruś wobec kryzysu granicznego. Available at: https://studium.uw.edu.pl/wp-c....
 
20.
Staniszewski, R. M. (2023). Uchodźcy czy migranci? – społeczna percepcja pojęć na podstawie wyników badań opinii publicznej, Studia politologiczne, 8, pp. 9-37.
 
21.
Stępka, M. (2021). Sekurytyzacja migracji na przykładzie polskich strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Available at: https://interwencjaprawna.pl/s....
 
22.
Stolarczyk, M. (2017). Stanowisko Polski wobec kryzysu migracyjno-uchodźczego Unii Europejskiej. Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2, pp. 15-41.
 
23.
Szczepańska, E. (2022). Pomagamy uchodźcom z Ukrainy, „Straż Graniczna”. Available at: <https://www.strazgraniczna.pl/...>.
 
24.
Trojanowska-Strzęboszewska, M. (2019). Polityzacja imigracji w Polsce – wyzwania koncepcyjne [in:] Adamczyk, A., Sakson, A., Trosiak, C. (Ed), Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, pp. 23-36.
 
25.
Tutak, G. (2018). Polityka migracyjna Polski wobec europejskiego kryzysu migracyjnego. Świat Idei i Polityki, 17, p. 460-484 .
 
26.
Tymińska, A. (2022). Granice nienawiści. Mowa nienawiści w kontekście kryzysów humanitarnych na granicy polskiej (2021/2022). Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 
27.
Wawrzusiszyn, A. (2022). Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski. Nowa Polityka Wschodnia, 2 (33), pp. 45-65.
 
28.
Zakrzewska – Bielawska, A. (2008). Zarządzanie w kryzysie [in:] Staniec, I., Zawiła – Niedźwiecki, J. (Ed.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Warszawa: C.H. Beck.
 
29.
Ziemska, A. 2023. Granica polsko-bialoruska budowa zapory elektronicznej dobiega końca. Available at: https://www.pap.pl/aktualnosci....
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top