PROBLEMS WITH THE LATEST SECURITY STRATEGY OF RP
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Logistyki / Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności
 
 
Publication date: 2016-10-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2016;(1-2):35-49
 
ABSTRACT
The article presents considerations about relations between the strategy and policy of the state in the context of security and defense. Article defines the role of state capabilities (power), geopolitical and geostrategic place and international position. It includes an assessment of the latest National Security Strategy of 2014. Article’s summary is an afterthought about new challenges concerning the Poland’s defense system.
 
REFERENCES (13)
1.
Gaddis J.L., Strategie powstrzymywania. Analiza polityki bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny, Warszawa 2007.
 
2.
Komorowski B., Polska armia na czas wojny i kryzysu, „Rzeczpospolita” z 18 V 2009.
 
3.
Komorowski K., Afganistan jako teatr działań wojennych w świetle doświadczeń historycznych, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, nr 3 z 2008.
 
4.
Komorowski K., Problemy bezpieczeństwa zewnętrznego Polski, [w:] Bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Wybrane aspekty, Gdańsk 2011.
 
5.
Komorowski K., Sprawa tożsamości narodowej i regionalnej w kontekście Kaszubówi Ślązaków, [w:] Wokół historii… Historia wokół. Studia, Białystok 2013.
 
6.
Koziej S., Po pierwsze obrona własnych granic, „Rzeczpospolita” z 6 IV 2009.
 
7.
Kupiecki R., Strategia bezpieczeństwa narodowego RP 2014 jako instrument politykipaństwa. Uwarunkowania zewnętrzne i aspekty procesowe, „Bezpieczeństwo Narodowe”,nr 1, 2015.
 
8.
Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2006.
 
9.
Liddell Hart B.H., Strategia. Działania pośrednie, Warszawa 1959.
 
10.
Moczulski L., Polska pomiędzy Niemcami a Rosją. Mit geopolityczny a rzeczywistość, [w:] Problematyka geopolityczna ziem polskich, pod red. P. Eberhardta, PAN, Warszawa 2008.
 
11.
Rumelt R.P., Dobra strategia. Zła strategia. Czym się różnią i jakie to ma znaczenie, Warszawa 2013.
 
12.
Sułek M., Potęga państw. Modele i zastosowania, Warszawa 2013.
 
13.
Żurawski vel Grajewski P., Po co Polsce armia?, „Arcana” nr 1, 2010.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top