THE ART OF WAR IN STATE DEFENCE
 
More details
Hide details
1
 
 
Publication date: 2016-10-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2016;(1-2):19-33
 
ABSTRACT
The article outlines chosen topics of the art of war in relation to the expected raising of state security efficiency. It comprises the chosen theoretical and normative attitudes for security as well as current problems of the art of war. The core of strategy, operational knowledge and tactics with regard to national realities as well as allies’ obligation has been explained. Military operations in today’s conditions as well as joined operations have mentioned.
 
REFERENCES (10)
1.
Huzarski M., Wołejszo J. (red.), Leksykon obronności, Polska i Europa, Bellona 2014.
 
2.
Huzarski M., Zagadnienia taktyki wojsk lądowych, Adam Marszałek, Toruń 1999.
 
3.
Kaczmarek W., Działania operacyjne wojsk lądowych, AON, Warszawa 2004.
 
4.
Koziej S., Teoria sztuki wojennej, Bellona, Warszawa 2011.
 
5.
Lidwa W., Dylematy taktyki, Wydawnictwo Menedżerskie PTM Warszawa 2013.
 
6.
Paździorek P., Wojskowa myśl operacyjna w konfliktach przełomu XX i XXI wieku, Adam Marszałek, Toruń 2016.
 
7.
Polak A., Joniak J. (red.), Sztuka wojenna, AON, Warszawa 2014.
 
8.
Polak A., Krakowski K. (red.), Obronność jako dyscyplina naukowa, AON, Warszawa 2015.
 
9.
Polak A., Paździorek P., Wojna, konflikt, kryzys, AON, Warszawa 2011.
 
10.
Wiatr M., Między strategią a taktyką, Adam Marszałek, Toruń 2002.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top