SAFETY ENVIRONMENT POLAND TODAY AND IN THE PERSPECTIVE OF 15 YEARS. CLASSICAL TERRORISM AND TERRORISM HAZARD FROM CBRN INFLUENCE FACTORS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Logistyki / Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności
 
 
Publication date: 2019-09-30
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2018;(5):51-69
 
ABSTRACT
The article discusses selected issues related to the security environment of the Republic of Poland in the perspective of the next decade in a complex geopolitical situation. It indicates the main areas of threats in the global as well as the macro-region of Central Europe. He explains the essence of contemporary terrorism, with a variety of subjectivity, as well as possible directions of threats in classical and unconventional means of destruction.
 
REFERENCES (11)
1.
Koziej S., Nakręcanie drugiej zimnej wojny. Warszawa 1.03.2018r
 
2.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, Uwarunkowania.Systemy, AON, Warszawa 2011.
 
3.
Wojciechowski S., Terroryzm w ocenie władz USA. porażki daesh niosą ryzyko eskalacji zamachów [analiza], Defence 24
 
4.
Koncepcja Obronna Rzeczpospolitej Polskiej, MON, maj 2017
 
5.
Świerszcz K., Bezpieczeństwo państwa czasach współczesnych w ujęciu podmiotowo- aksjologicznych wyzwań, Przegląd nauk o obronności nr ½, s. 66 WAT Warszawa 2016,
 
6.
Darczewska J., Dezinformacja - rosyjska broń strategiczna. Ośrodek Studiów Wschodnich.
 
7.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 1995 r.
 
8.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 5 listopada 2014.
 
9.
Aut, Fundacja Pułaskiego Program modernizacji Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - stan realizacji i perspektywy powodzenia Defence 24
 
10.
Wojciechowski S., terroryzm w ocenie władz usa. "porażki daesh niosą ryzyko eskalacji zamachów" [analiza], Defence 24
 
11.
Defence 24, Rosja wzmacnia system mobilizacyjny. Przygotowanie do dużej wojny?, 22.11.2017.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top