CHANGES IN THE FIELD UNIFORM OF THE LAND FORCES OF THE POLISH ARMY IN THE YEARS 1958-2018
 
 
More details
Hide details
1
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA W DĘBLINIE Instytut Bezpieczeństwa Powietrznego
 
 
Publication date: 2019-01-25
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2018;(5):33-49
 
ABSTRACT
Over the last 60 years, field uniforms of the Land Forces of the Polish Army have undergone significant changes. It resulted from the need to adjust the soldier's clothing to camouflage, its comfort and efficiency on the battlefield. In 1958, the "deszczyk" formula was in force in the Polish Army. After 10 years, it was replaced by the model "Mora". In 1989, a masking pattern called "frog" - "puma" - "crocodile" appeared. After a few years, the Pantera model was used for military use. It was replaced in 2012 with the new "Frontier" design. Currently, work is underway on the implementation of the "Map" model for the troops. The advanced technology race in this area is still visible.
 
REFERENCES (10)
1.
„Polska Zbrojna” 05.06.2015 r.
 
2.
„Polska Zbrojna” 19.04.2016 r.
 
3.
„Polska Zbrojna” 23.07.2016 r.
 
4.
„Przegląd Logistyczny” 2009, nr 1.
 
5.
„Raport WTO” 2007, nr 6.
 
6.
„Raport WTO” 2012, nr 6.
 
7.
Kominek R., Szeregowy piechoty zmechanizowanej w mundurze zimowym w poł. lat 80 XX w., „Militaria XX wieku”, 2009 nr 28.
 
8.
MTPO, 08.09.2017.
 
9.
Obronna sfera gospodarki, Bellona, Warszawa 2004.
 
10.
Płaczek J., Skarżyński M., Przegląd umundurowania wojskowego na przestrzeni dziejów ludzkości jako przykład rozwoju myśli technologicznej, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2016, nr 5.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top