THREATS TO THE SECURITY OF INFORMATION MANAGEMENT IN THE FIELD OF ELECTRONIC BANKING
 
More details
Hide details
1
RZESZÓW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Management
 
2
RZESZÓW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 
 
Publication date: 2019-01-25
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2018;(5):121-130
 
ABSTRACT
Digitisation and, the closely related thereto, technological progress have also found their way into the cybercrime aspect. Particularly vulnerable to this phenomenon are institutions that handle confidential information – especially financial institutions. The main purpose of the paper is to present a typology of threats having an impact on the way of managing information by the users of electronic banking. The paper points out the need to understand the essence of information management security. It emphasises the importance of taking regular actions, not only in the organisational perspective, but also in the individual perspective. The results of secondary research, as analysed in the paper, allow to outline the scale of the cybercrime problem in electronic banking. Besides, they show a disturbingly low level of awareness among ordinary people as regards the application of security measures to increase the level of safety in the usage of financial services by individuals.
 
REFERENCES (24)
1.
Babik W. (ed.), Nauka o informacji, the Polish Librarians' Association (SBP) Publishing House, Warszawa 2016, p. 368.
 
2.
Bogdalski P., Nowakowski Z., Płus T., Rajchel J., Rajchel K. (ed.), Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, The Police Academy in Szczytno (WSP w Szczytnie), Warszawa 2013, p. 329.
 
3.
Capiga M., Bezpieczeństwo transakcji finansowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2015, p. 179.
 
4.
Ciekanowski Z., Nowicka J., Wyrębek H., Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Siedlce University of Natural Science and Humanities (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Siedlce 2016.
 
5.
Hajduk E., Hajduk M., Wybrane aspekty związane z wykorzystaniem Internetu w biznesie, in: Komputer - przyjaciel czy wróg?, Szewczyk A. (ed), The University of Szczecin (Uniwersytet Szczeciński), Faculty of Economics and Management, Institute of Computer Science in Management, Printshop Publishing House, Szczecin 2005, pp. 367-373.
 
6.
Kawiński A, Sieradz A. (ed.) Wyzwania informatyki bankowej, The Gdańsk Institute for Market Economics (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową), – The Gdańsk School of Banking (Gdańska Akademia Bankowa), Gdańsk 2016.
 
7.
Kowalewski J., Kowalewski M., Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa, in: “Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” 2014, Vol. 1-2, p. 25.
 
8.
Mikołajczyk K., Przestępstwa związane z wykorzystaniem bankowości elektronicznej –skimming, in: “Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 2014, Vol. 10, pp. 108-111.
 
9.
Ministry of the Interior and Administration, Rządowy Program Ochrony przed Cyberprzestępczością RP na lata 2011-2016 (The Government Program for the Protection of Cyberspace of the Republic of Poland for the years 2011-2016), Warszawa 2010.
 
10.
Oleksiewicz I., Krztoń W., Bezpieczeństwo współczesnego społeczeństwa informacyjnego w cyberprzestrzeni, Rambler Publishing House, Warszawa 2017.
 
11.
Sosińska-Kalata B., Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji), in: “ZIN Studia Informacyjne” (ZIN – Issues in Information Science. Information Studies) 2013, Vol. 2 (102), pp. 28-32.
 
12.
Wawrzyniak D., Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej, in: “Bankowość elektroniczna”, Gospodarowicz A. (ed.), Polish Economic Publishing House (PWE), Warszawa 2005, p. 72 et seq.
 
13.
Wojciechowska-Filipek S., Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej, Difin, Warszawa 2010, p. 77 et seq,
 
14.
Kisiel M., Vishing - ulepszona metoda "na wnuczka”, Bankier.pl 2015-02-06, http://www.bankier.pl/wiadomos... (read on: 30 May 2017).
 
15.
Bednarek M., Wątor J., Rządy, firmy, szpitale i szkoły na celowniku hakerów. "Największy cyberatak w historii", Wyborcza.pl 13 May 2017, http://wyborcza.pl/7,75399,218... (read on: 12 July 2017).
 
16.
CERT: In 2016, cybercriminals most often tried to fraudulently obtain information, http://serwisy.gazetaprawna.pl... (read on: 12 July 2017).
 
17.
The Orange Foundation (Fundacja Orange), Postrzeganie Internetu i nowych technologii w Polsce (Perception of the Internet and new technologies in Poland), Warszawa, Raport 2015 (2015 Report), p. 10. http://www.krrit.gov.pl/drogow... (read on: 12 July 2017).
 
18.
 
19.
 
20.
 
21.
 
22.
 
23.
 
24.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top