The prospect of using unmanned aerial vehicles to maintain an appropriate level of ecological safety
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Poland
 
 
Submission date: 2022-03-22
 
 
Final revision date: 2022-03-22
 
 
Acceptance date: 2022-04-19
 
 
Online publication date: 2022-05-09
 
 
Publication date: 2022-05-09
 
 
Corresponding author
Rafał Parczewski   

Wojskowa Akademia Techniczna, Poland
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2021;(12):20-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objectives:
Possibilities of using drones in the ecological safety system.

Methods:
The main purpose of the research conducted in the form of a questionnaire was to get the respondents' opinions on the usefulness of unmanned aerial vehicles (drones) to support the performance of official tasks . (The method of a diagnostic survey with the use of a questionnaire).

Results:
The collected research material showed that the UAVs are useful to carrying out tasks related to environmental protection. The main recommendations for usefulness of drones in the surveyed group of respondents from individual forest districts were as follows: 1) performing tasks related to fire protection; 2) making cartographic materials, inventory of damages caused by abiotic and biotic factors; 3) used to fight forest pests 4) missing persons searching; 5) detection of illegal dumps; 6) animals inventory; 7) water courses beaver dams monitoring; 8) forest health condition assessment and monitoring; 9) the possibility of quick localization of fires in hard-to-reach places; 10) UAV equipped with thermal camera would help in monitoring (animals tracking); 11) tourist traffic monitoring.

Conclusions:
The collected research material shows that UAVs should be used by services and state authorities that perform tasks related to environmental protection. The results of the surveyed group of UAV operators show that drones would be useful in "tracking" illegal garbage dumps. Public services and bodies should use UAVs to monitor illegal garbage dumps. According to the surveyed group, there should be higher fines for throwing waste (garbage) in prohibited areas.

 
REFERENCES (16)
1.
Alvarez-Vanhard, E. et al. (2021) UAV & satellite synergies for optical remote sensing applications: A literature review, Science of Remote Sensing, Volume 3, 100019, https://doi.org/10.1016/j.srs.....
 
2.
Bielawski, R., et al. (2020) Safety of Aircraft Structures in the Context of Composite Element Connection, International Review of Aerospace Engineering (I.RE.AS.E), Vol. 13, N. 5, pp. 159-164, doi.org/10.15866/irease.v13i5.18805.
 
3.
Cwojdziński, L. (2014) Bezzałogowe systemy walki, charakterystyka, wybrane problemy użycia i eksploatacji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
4.
Drony w kontrolach Inspekcji Ochrony Środowiska. Available at: http://powiatowa.info/wiadomos....
 
5.
Ficoń, K. (2021) Łańcuch bezpieczeństwa. Zagrożenia, ryzyko, kryzysy, Wydawnictwo BEL, Warszawa.
 
6.
Jaszczur, W (2020), Perspektywy stosowania BSP w zarządzaniu kryzysowym, in: Kamprowski, R., Skarżyński, M. (ed.) Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 
7.
Edukacja ekologiczna. Available at: https://www.gov.pl/web/edukacj....
 
8.
Kilby, T. et al. (2016) Drony dla początkujących, APN Promise, Warszawa.
 
9.
Kostur, K. et al. (2019) Bezzałogowe statki powietrzne w ochronie przeciwpożarowej, en Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, n. 36 (2019), En línea:https://www.eumed.net/rev/redn....
 
10.
Kowalska, F. et al. (2020) Wykorzystanie dronów w walce z zanieczyszczeniami powietrza w Polsce, in: Kamprowski, R., Skarżyński, M. (ed.) Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 
11.
Kownacki, C. (2016) Autonomia bezzałogowych statków powietrznych – wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 
12.
Leśnikowski, W. (2016) Drony. Bezzałogowe aparaty latające od starożytności do współczesności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
13.
Melnarowicz, W. et al. (2017) Bezzałogowe statki powietrzne. Zastosowanie. Przepisy normujące użytkowanie. System szkolenia, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa.
 
14.
Rosik – Dulewska, Cz. (2000), Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
15.
Wypalanie traw a środowisko, Available at: https://filtryplus.pl/2020/09/....
 
16.
Zieliński, T. (2014) Funkcjonowanie bezzałogowych systemów powietrznych w sferze cywilnej, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top