Increasing the defense potential of firearm owners in the face of a military threat in Poland
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Jakuba z Paradyża, Poland
 
2
Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Jakuba z Paradyża, Poland
 
 
Submission date: 2022-04-21
 
 
Final revision date: 2022-05-29
 
 
Acceptance date: 2022-05-31
 
 
Online publication date: 2022-06-09
 
 
Publication date: 2022-06-09
 
 
Corresponding author
Joanna Olszewska   

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Jakuba z Paradyża, Chopina, 66-400, Gorzów Wielkopolski, Poland
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2021;(12):82-97
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of this work is to determine the defense potential represented by firearm owners in Poland in relation to the Armed Forces of the Republic of Poland, in particular the number of weapon units that can be used in the face of a possible armed attack.

Methods:
Considerations in this topic were made on the basis of available statistical data, literature on the subject and personal observations in this area.

Results:
Statistical data show that individual people in Poland have a total of over 1/6 of the total amount of weapons owned by the Polish Armed Forces, which means that they significantly contribute to increasing the defense potential. More than 250,000 people are able to handle firearms and would thus be able to provide basic information on how to handle firearms to other citizens Polish.

Conclusions:
Finally, after considering this issue, it should be concluded that the regulation of access to firearms, on the one hand, significantly limits their acquisition, and on the other hand, allows the selection of persons competent to possess them. The participation of these people could significantly contribute to increasing the defense potential of the country in the face of violations of the integrity of the state's borders.

 
REFERENCES (9)
1.
Dworecki, S. (1994) Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Akademia Obrony Narodowej, s. 114.
 
2.
Dziubek, I. (2021) Uzasadniona potrzeba czy histeryczny strach przed terroryzmem na przykładzie unijnych rozwiązań utrudniających dostęp do broni palnej, De Securitate ef Defensione. O bezpieczeństwie i Obronności, s. 17.
 
3.
Kałuża, J. (2018) Aktualne zagrożenie wojną hybrydową dla Polski ze strony Federacji Rosyjskiej, Eunomia – Rozwój Zrównoważony, Sustinable Development, s. 24.
 
4.
Kąkol, C. (2021) Ustawa o broni i amunicji. Komentarz, Warszawa, WKP.
 
5.
Kukułka, J. (1982) Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa, PWN.
 
6.
Kosmaty, P. (2021) Specjalne użycie broni. Wybrane aspekty prawne, Studia Prawnicze KUL, s. 158.
 
7.
Mikowski, R. (2019) Kilka uwag o podstawach prawnych ograniczeń dostępu do broni palnej w Polsce, Przegląd prawa i Administracji, s. 171.
 
8.
Prokop, M. (2014) Od koncepcji do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy. Ewolucja polityki bezpieczeństwa narodowego Ukrainy w latach 1991 – 2012, Nowa polityka wschodnia, s. 38.
 
9.
Tomala, M. (2014) Zagrożenia militarne i wojenne a bezpieczeństwo gospodarcze państwa. Case study : konflikt zbrojny między Ukrainą a Rosją w 2014 roku, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, s. 41.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top