ENERGY POVERTY AS A DETERMINANT OF THE LEVEL OF SOCIAL SECURITY OF POLISH HOUSEHOLDS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Logistyki / Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności
 
 
Publication date: 2017-10-10
 
 
Przegląd Nauk o Obronności 2017;(3):187-196
 
ABSTRACT
This paper attempts to analyze the impact of energy poverty in terms of heat energy on the level of social security of Polish households being a sample and an indicator of the level of energy security. The issue is presented in three aspects: – Attempt to explain the concept of energy poverty; – Factors affecting the level of energy poverty in terms of heat energy; – How consequences of energy poverty influence the level of social security. To deepen the problem, the research was carried out using survey and analytical-synthetic methods.
 
REFERENCES (9)
1.
Aron C., Kostrzewa J., Owczarek D., Świdrowska E., Poland: Making energyefficiency investments vailable to the poor, Raport wewnętrzny Banku Światowego,Waszyngton 2013.
 
2.
Bieńkuńska A., Sobestjański K., Ubóstwo w Polsce w świetle badań Głównego Urzędu Statystycznego GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych (ZWS), Warszawa 2013.
 
3.
Figaszewska I., Ubóstwo energetyczne – co to jest?, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki,nr 5 (67), 2009.
 
4.
Fuel Poverty Statistics Annex, Defra, Business, Enterprise and Regulatory Reform (BEER) 2008.
 
5.
Fuel Poverty Action Guide 8th edition, National Energy Action, October 2012.
 
6.
Lis M., Miazga A., Dynamiczne własności miar ubóstwa energetycznego, Instytut BadańStrukturalnych (IBS), Research Report, nr 1/2016.
 
7.
Lis M., Miazga A., Kogo obciąży wzrost cen energii. Mapa wydatków energetycznychPolaków, Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Working Paper, nr 11/2015.
 
8.
Miazga A., Owczarek D., Dom zimny, dom ciemny – czyli ubóstwo energetycznew Polsce, Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Working Paper, nr 16/2015.
 
9.
Owczarek D., Miazga A., Ubóstwo energetyczne w Polsce – definicja i charakterystykaspołeczna grupy, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2015.
 
eISSN:2719-6763
ISSN:2450-6869
Journals System - logo
Scroll to top